Grāmatas "Vēstuļu Olgai" nozīme pārsniedz to konkrēto laiku, un galvenais tajās ir rakstītāja spītīgie centieni arī ekstremālos eksistences apstākļos saglabāt (un nostiprināt) savas cilvēciskās apziņas identitāti, cieņu, izpratni par atbildību par sevi, savu nostāju un rīcību. Pasaule ir sapratusi to plašāko vispārcilvēcisko būtību un apstiprinājusi vairākos izdevumos svešvalodās. 
 
Vēstules Olgai, savai dzīvesbiedrei un uzticamam draugam, vissmagākajos likteņa pavērsienos Havels rakstīja laikā no 1979. gada 4. jūnija līdz 1982. gada 4. septembrim, izciešot cietumsodu "par republikas pamatu graušanu" — tā tika vērtēta viņa dalība "Hartā-77", kurā domubiedri aicināja Čehoslovākijas valdību pildīt valsts konstitūciju un ievērot pašas parakstītās ANO cilvēktiesību normas.
 
Ar šo vēstuļu palīdzību Havels arī izolētajā cietuma kamerā turpināja būt iesaistīts sabiedriskajā dzīvē un savas tautas liktenī. Šīs, brīžiem ļoti intīmās vēstules ir spēcīgas personības cīņa par pašsaglabāšanos.
 
Izstāde stāsta par četriem, rakstnieka un dramaturga Vāclava Havela, dzīves gadiem, kas tikuši pavadīti cietumā, rakstot vēstules dzīvesbiedrei Olgai. Ekspozīcija atsedz notikumus un gaisotni, kurus rakstnieks atainoja vēstulēs. Tā sastāv no sešām savstarpēji saistītām daļām, kurās notikumi risinās no 1979.- 1983. gadam, tādējādi mainot vēstuļu jēgu un saturu.
 
Grāmatā ir apkopotas vēstules, kas stāsta par rakstnieka pagātni, neveiksmēm, sarakstītajām lugām. Vēstulēs caur rakstnieka pārdomām notiek savdabīga saruna, kas nepamanīta paslīdējusi garām cenzūrai, par ticības dabu un "esamību" pasaulē, kurā valda ideoloģijas kārdinājums un mūsu pašu aklā ticība tehnoloģijai un progresam.
 
Izstādi aizdevis Prāgas Nacionālais rakstniecības muzejs. Ekspozīcija apceļojusi arī Franciju un Beļģiju.
Izstādi atklās Čehijas vēstnieks Latvijā Tomāšs Pštross un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks un tā būs skatāma līdz 2009. gada 15. martam.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anda Lamaša
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu nodaļas vadītāja 
Tālr.: 67287459
www.lnb.lv