Projekta mērķis ir, organizējot pasākumus-tikšanās ar grāmatu autoriem, dažādot kultūrvidi un norises pagastā un veicināt sabiedrības interesi par latviešu literatūru un literātiem.

 

Projektā paredzētas tikšanās-diskusijas ar latviešu literātiem skolā un pagasta bibliotēkā, literatūras un materiālu izstādes par rakstnieku personību un daiļradi.

Kursīšniekiem būs iespēja tikties ar Annu Žīguri, Leldi Stumbri, Māru Cielēnu, Gundegu Repši un Evu Mārtužu. Projektu „Portrets tuvplānā (3)” finansiāli atbalsta VKKF un Kursīšu pagasta pārvalde, organizē Kursīšu bibliotēka sadarbībā ar Kursīšu pamatskolu.

 

Šis projekts ir trešais turpinājums projektu „Portrets tuvplānā” ciklā, kura ietvaros tiek organizētas tikšanās ar latviešu literātiem. Kopš 2011.gada veiksmīgi realizēti projekta „Portrets tuvplānā” 2 turpinājumi, kurus atbalstījis VKKF, sniedzot 835.00 euro lielu finansiālu atbalstu autoratlīdzību segšanai. Pasākumu laikā bijusi iespēja tikties ar  Uldi Ausekli, Ievu Samausku, Moniku Zīli, Ojāru Ulmani, Inesi Zanderi, Māru Svīri un Vladimiru Kaijaku, Daci Rukšāni, Ēriku Hānbergu un Māri Runguli un iepazīt to daiļradi un personību bibliotēkas veidotajās izstādēs.