2017. gada 11. novembrī plkst. 13.00 Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā (Brīvības ielā 23, Dobelē) notiks literārs pasākums “Kad gribas ko vairāk par ikdienību”. Pasākumā tiks atvērta Guntas Krauleres un Arvja Deguma  grāmata “Tev līdzās vienmēr kāds būs…” Pēc pasākuma būs iespēja iegādāties grāmatu un saņemt autoru autogrāfus.