2017. gada 1. jūnijā plkst. 18.00 Kuldīgas Mākslas namā (Kuldīgā, 1905. gada ielā 6) ikviens tiek aicināts uz literāri muzikālu pēcpusdienu, kurā populāru autoru dzeju runās Dace Priede un muzicēs Zigurds Turss.