Jau iepriekš komisija nodevusi rakstu krājumus Dundagas novada bibliotēkām, domes priekšsēdētājam Gunāram Laicānam, kā arī citu novadu bibliotēkām. 2017.gada 31.maijā VDK rakstu krājuma 1. un 3. sējumu nodos Salaspils novada bibliotēkām un Ikšķiles novada bibliotēkām. Jau kopš 2015. gada 6. marta vienbalsīgā lēmuma LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija ir uzsvērusi, ka Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā esošā LPSR VDK aģentu kartotēka un citi dokumenti ir pubiskojami, tāpēc zinātnisko rakstu nodošana bibliotēkām ir lietderīgs priekšnoteikums sabiedrības iepazīstināšanai, lai pilsoņi varētu patstāvīgi izvērtēt un izprast dokumentos publicēto vārdu un uzvārdu nozīmi un lomu totalitāro represiju mehānismā. Komisija aicina arī citus novadus pieteikties krājumu ieguvei pašvaldību un izglītības iestāžu bibliotēkām.

 

31. maijā plkst.14.00 rakstu krājumus nodos Salaspils pilsētas domes priekšsēdētājam Raimondam Čudaram Salaspils pilsētas domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, savukārt, plkst.16.00 Ikšķiles novada domes priekšsēdētājam Indulim Trapiņam, Peldu ielā 22, Ikšķilē.

 

 

Papildu informācija:

B. hist. Marta Starostina

LPSR Valsts drošības komitejas

Zinātniskās izpētes komisijas sekretāre

Tālr.: +371 29436030

E-pasts: marta.starostina@lu.lv

 

Dr. iur. Kristīne Jarinovska

LPSR Valsts drošības komitejas

Zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos

Tālr.: +371 29777788

E-pasts: kristine.jarinovska@lu.lv