Pasākumi

 

 • 2. februārī plkst. 10.00 – Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba tikšanās (Parka ielā 23)

–   jaunāko bibliotēkas grāmatu apskats, sarunas ar lasītājiem

–   aktualitātes bibliotēkā

 • 2. februārī plkst. 16.00 – Novadpētnieku un vēstures draugu interešu grupas tikšanās ”Izdevējdarbības vēsture Limbažos” (Parka ielā 23)
 • 10. februārī – Jauno grāmatu diena Bērnu literatūras centrā– iepazīšanās ar jaunajām grāmatām un kopā lasīšana (Dārza ielā 24)
 • 11. februārī plkst. 13.00  – tikšanās ar dzejnieci Anitu Gulbi-Trumpi un gleznotāja Jāņa Dzintara Zvirbuļa personālizstādes atklāšana (Parka ielā 23, 2.stāvā)
  • No 13. līdz 17. februārim – rokdarbu akcija ”Kam pukst mana sirds?!” sirsnīgu dekoru un dāvanu gatavošana (Dārza ielā 24)
  • 16. februārī plkst. 16:00 – Radošā darbnīca “Mandalu veidošana no dzijas” (Parka ielā 23, 1. stāvā)
  • 22.februārī plkst. 11.00– Antuāna de Sent-Ekziperī  ”Mazais princis”  lasījums darbībā ”Tu esi atbildīgs par tiem, kurus pieradini” Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)
  • No 1. līdz 28.februārim – Bibliotekārās stundas skolēniem ‘’Pasaku māmuļai Margaritai Stārastei -103” (Dārza ielā 24,pieteikties pa tālr. 25712705)

 

Izstādes

 

Mākslas darbu izstādes:

 • No 1. līdz 28.februārim – limbažnieces Silvijas Augustes suvenīru kolekcijas izstāde ”Zvaniņi” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 1. līdz 28.februārim – gleznotāja Jāņa Dzintara Zvirbuļa personālizstāde (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 1. līdz 28.februārim – Ilzes Jaunzemnieces izstāde ”No lina darinātas greznumlietas”  Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)

 

Tematiskās izstādes:

 • No 1. līdz 28.februārim – literatūras izstāde ”Satikšanās” (Parka ielā 23, 1.stāvā)
 • No 1. līdz 28.februārim – informatīva izstāde “Eiropa vēstures griežos” Europe Direct informācijas centra Limbažu kontaktpunkta izstāžu ciklā ”Interesantā Eiropa” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 1. līdz 28.februārim – novadpētniecības izstāde ”Izdevējdarbības vēsture Limbažos” (Parka iela 23, 2.stāvā)
 • No 1. līdz 28.februārim – jaunāko grāmatu izstāde ”Februāra jaunumi” Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)
 • No 2. līdz 28.februārim – bibliotēkas jauno grāmatu izstāde (Parka ielā 23, 1.stāvā)

 

Eiropas Savienības informācijas punkts (Tālrunis 29479811)

 

Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES.

Uzziņas par Eiropas Savienību.

Konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos.

 

Apmācības

 

Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Parka ielā 23)

 • Datorapmācības iesācējiem (aicinām pieteikties jaunus interesentus);
 • Individuālās konsultācijas datoru lietotājiem (pēc pieteikumiem);
 • IT lietpratēju klubs;
 • Droša Interneta mēneša aktivitātes;
 • Angļu valoda iesācējiem;
 • Barjeras pārvarēšana angļu sarunvalodā;
 • Angļu valoda ar priekšzināšanām (aicinām pieteikties jaunus interesentus).

 

Apmācības ir bezmaksas

(Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29283652 vai rakstot uz e-pastu: bronislava.sauka@limbazi.lv)

 

Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)

•    Informācijas meklēšana internetā

•    Grāmatu rezervēšana un pasūtīšana

•    Meklēsim informāciju datubāzēs

•    Informācijas resursi bibliotēku tīmekļa vietnēs

•    Mana drošība internetā

•    Mācīšanās iespējas un platformas

•    Internets un digitālie rīki

Apmācības ir bezmaksas

(Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 6407034, 64070725, 25712705 vai rakstot uz e-pastu: bernu_biblioteka@limbazi.lv)

 

Profesionālie pasākumi bibliotekāriem

 

 • 23. februārī –  Limbažu un Alojas novadu publisko un skolu bibliotēku darbinieku  mācību seminārs

 

Piedāvājums

 

 • Apmācības interešu grupām LGB, Parka ielā 23 – datorprasmes, angļu valoda, krievu sarunvaloda, radošās darbnīcas (pieteikties pa tālr. 29283652)
 • Bibliotekārās stundas skolēniem Bērnu literatūras centrā (pieteikties pa tālr. 25712705)
 • Bibliotēkas apskates ekskursijas (pieteikties pa tālr. 29479811)
 • Ar datoriem aprīkotas klusās darba telpas individuālam un grupu darbam, attālinātās darba vietas – “mazais birojs” uzņēmējiem (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • Ārtelpā pie  LGB, Parka ielā 23 – grāmatu nodošanas iekārta 24 stundas diennaktī
  • Bibliotēkas telpu noma (pieteikties pa tālr. 29283652)

   

  •    Informācijas meklēšana internetā
  •    Grāmatu rezervēšana un pasūtīšana
  •    Meklēsim informāciju datubāzēs
  •    Informācijas resursi bibliotēku tīmekļa vietnēs
  •    Mana drošība internetā
  •    Mācīšanās iespējas un platformas
  •    Internets un digitālie rīki