Projekts saņēma Kurzemes kultūras programmas projektu konkursa līdzfinansējumu. Liepājā notiks semināru cikls par kultūras ekonomisko pienesumu, par konkurētspēju kultūras kontekstā, par starptautiskās sadarbības nozīmi, kā arī par lobēšanu un sponsorēšanu.
 
Semināri tiek organizēti ar mērķi palīdzēt saskatīt attīstības iespējas kultūras nozarē, tādējādi piedaloties konkrētas pašvaldības un visas valsts attīstībā. Semināru cikls būs bez maksas.
 
Šodien plkst. 13 Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālē bērnu bibliotēkā "Vecliepājas rūķis" notiks pirmais seminārs "Tautsaimniecības strukturālās pārmaiņas un radošo industriju attīstības potenciāls Latvijā". Semināru vadīs Banku augstskolas rektore Tatjana Volkova.
 
Latvijā aktuāls ir jautājums par kultūras lomu tautsaimniecības attīstībā. Ierobežotu resursu apstākļos Latvijā ir jāmeklē spēcīgi radošie risinājumi, jāmēģina saskatīt iespējas visur, jo īpaši tur, kur citi tās neredz. Kultūra atbalsta radošumu.
 
Volkova uzsver, ka, aizsākoties diskusijām par radošām industrijām, ekonomiskās politikas dokumentos aizvien biežāk tiek lietoti jaunrades un radošuma jēdzieni. Daudzas Eiropas valstis, kurām nav pieejami izrakteņi, lēts darbaspēks vai citas liela mēroga priekšrocības, 21. gadsimtā starptautiskā tirgū veiksmīgi konkurē ar jaunradi, inovācijām un radošumu.
 
Latvijā pie radošajām industrijām pieskaita reklāmas industriju, filmu un video industriju, arhitektūras industriju, mūzikas industriju, mākslas un antikvariāta industriju, izpildītājmākslas industriju, izdevējdarbības industriju, datoru un videospēļu, programmatūras industriju, amatniecības industriju, televīzijas un radio industriju, dizaina, modes industriju.
 
"Ideja par radošo industriju attīstību ir ienākusi Latvijā pavisam nesen, tādēļ šīs industrijas ir tikai veidošanās stadijā. Neskatoties uz to, jau laicīgi būtu jāstrādā pie radošo industriju attīstības stratēģijas veidošanas, jo, ņemot vērā attīstīto valstu pieredzi, to loma un devums mūsu kopproduktā nākotnē vienīgi palielināsies," atzīst Volkova.
 
Seminārā var piedalīties ikviens interesents, pašvaldību pārstāvji un kultūras nozares pārstāvji, lai rastu kopīgus risinājumus kultūras pienesumam esošajā sociālekonomiskajā situācijā.
 
 
Normunds Kārkls LETA
Copyright © LETA