No 2018. gada nogales līdz 2021. gada nogalei Lielbritānijā norisinās kampaņa “Great School Libraries”, kuras mērķis ir atrisināt skolu bibliotēku finansējuma jautājumu, izveidot vienotas vadlīnijas, pēc kurām turpmāk strādātu skolu bibliotēkas, kā arī iekļaut skolu bibliotēkas “Ofsted” (aģentūra Apvienotajā Karalistē, kura atbild par standartiem izglītībā un bērnu prasmju attīstīšanā) reģistrā.

Kampaņa ir guvusi lielu skolu bibliotekāru atbalstu – gan aizpildot valsts mēroga aptaujas anketu, gan daloties ar saviem labas prakses piemēriem un ieteikumiem skolu bibliotekāru darbā.

Pirmajā kampaņas posmā tika veikta anketēšana, kuras mērķis bija iegūt informāciju par to, kādā situācijā ir skolu bibliotēkas Apvienotajā Karalistē. Aicinājumam aizpildīt elektroniskās anketas atsaucās 1750 skolu bibliotēkas. Pēc IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) datiem, Apvienotajā Karalistē 2018. gadā bija 5296 skolu bibliotēkas.

Galvenie anketēšanas rezultātā iegūtie secinājumi

 • 87 % skolu Apvienotajā Karalistē ir pieejama noteikta vieta vai telpa skolas bibliotēkai.
 • 95 % vidusskolu un 38 % pamatskolu bibliotēkās ir darbinieks, kurš ikdienā atrodas uz vietas bibliotēkā un veic amata pienākumus (ne visos gadījumos šis darbinieks ir bibliotekārs, bieži vien – skolotājs).
 • Skolās, kurās mācās bērni no maznodrošinātām ģimenēm un viņiem ir pieejama bezmaksas ēdināšana skolā, pastāv lielāka iespēja, ka skolā nebūs telpas bibliotēkai, jo svarīgāk ir nodrošināt brīvpusdienas, nevis telpu bibliotēkai.
 • 59 % skolu izmanto bibliotēku kā telpu mācībām, bet 51 % – kā sanāksmju telpu mācību personālam. Šajā aspektā skolas bibliotēka diemžēl visbiežāk nepilda savas funkcijas, bet gan tiek izmantota kā vieta, kur vadīt mācību stundas vai sanāksmes.
 • Vidusskolu bibliotēkās vairāk tiek domāts par bibliotēkas iekārtojumu un funkcijām, pamatskolu bibliotēkas sniedz krietni mazāk pakalpojumu – bieži vien tikai pašus nepieciešamākos (protams, ja skolā vispār ir bibliotēka).
 • Vairāk nekā puse skolu, kas piedalījās aptaujā (55 %), norādījušas, ka bibliotēka ir atvērta 6 vai mazāk stundas katru darba dienu. Darbinieku darba laiks atšķiras no bibliotēkas darba laika, kas liecina par to, ka daudzas skolu bibliotēkas ir atvērtas un pieejamas skolēniem, taču uz vietas nav bibliotēkas darbinieks. Vidusskolās bibliotēka ir atvērta 6–8 stundas dienā.
 • Vidusskolu bibliotēkām ir vairāk iespēju un resursu, lai tās būtu atvērtas no rītiem, pusdienlaikā un pēc mācību stundu beigām (63 %). Sākumskolu un pamatskolu bibliotēkām ir ļoti ierobežots atvērtības laiks – tikai 15 % sākumskolu un pamatskolu bibliotēkām ir iespēja būt atvērtām pirms mācību stundām un pēc tām.
 • Ne visās Apvienotās Karalistes valstīs ir vienlīdzīgas iespējas izmantot skolas bibliotēku: Anglijā 90 % skolu ir bibliotēkas, savukārt Velsā – 67 %, bet Ziemeļīrijā – 57 % skolu ir bibliotēkas.
 • Bibliotēkas ietilpība ir atkarīga no skolēnu skaita skolā. Vidēji uz 100 skolēniem ir 12 darba vietas bibliotēkā, taču lielā daļā skolu bibliotēka nevar nodrošināt pat 10 % skolēnu iespēju mācīties un pildīt mājas darbus bibliotēkā.
 • Arī Apvienotajā Karalistē valda stereotips, ka bibliotekārs ir cilvēks, kurš “apzīmogo grāmatas” un atrodas bibliotēkā tikai tāpēc, lai sargātu tās. Skolas bibliotekāri cenšas lauzt šo stereotipu un stāstīt skolēniem, skolotājiem un vecākiem, ka viņi veic arī citus pienākumus – māca skolēnus darboties ar informācijas resursiem, datubāzēm, atrast un ieteikt atbilstošu literatūru utt.
 • Skolas bibliotekārs ir ļoti būtiska un neatņemama bibliotēkas sastāvdaļa, taču tikai 64 % skolu ir pietiekams finansējums, lai varētu nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu skolas bibliotekāram.
 • Tikai 34 % pamatskolu un 88 % vidusskolu ir atsevišķs budžets, kas paredzēts skolas bibliotēkai. Anglijā 64 % skolu ir atsevišķs budžets skolu bibliotēkām, taču Ziemeļīrijā tikai 27 %, bet Velsā vien 9 % skolu bibliotēku.
 • Lai skolas bibliotēka varētu būt atvērta laika posmā, kad tā ir nepieciešama skolēniem, tiek aicināti palīgā brīvprātīgie – 23 % pamatskolu un 8 % vidusskolu bibliotēkās.
 • Ļoti atšķiras tehniskais nodrošinājums. Ir skolu bibliotēkas, kurās ir pieejami 3D printeri, taču citās ir tikai datori un neliels skaits e-grāmatu lasītāju.
 • 40 % skolu bibliotēku tiek īstenotas lasīšanas veicināšanas programmas, 62 % – ārpusklases nodarbības un 16 % – pētnieciskā darbība.

Kampaņas īstenotāji ir gandarīti, ka kampaņa ir pamanīta arī valdības līmenī, kura ir gatava mēģināt risināt skolu bibliotēku finanšu problēmas – ja tiks atrisināts finanšu jautājums, tad skolu bibliotēkas Apvienotajā Karalistē varēs nodrošināt pilnas slodzes bibliotekāru un kvalitatīvākus pakalpojumus. Skolu bibliotēkām ir liels potenciāls un iespējas, taču tas nav īstenojams bez atbalsta. Ir jāsadarbojas ar blakus esošajām publiskajām bibliotēkām, interešu centiem, pašvaldībām utt., lai dažādotu bibliotēku pakalpojumus. Kā jau minēts, vērojamas diezgan lielas atšķirības starp pamatskolu un vidusskolu bibliotēkām. Ja vidusskolās ir pieejama bibliotēka un tās pakalpojumi, tad pamatskolā visbiežāk tā ir telpa, kurā ir grāmatas, bet tā nepilda bibliotēkas funkcijas, un skolēniem nav piekļuves bibliotēkas pakalpojumiem.

Kampaņa jau šobrīd ir rezultējusies pozitīvi, jo daudzas bibliotēkas ievieš inovatīvus pakalpojumus, veido sadarbību ar skolotājiem, skolēniem, publiskajām bibliotēkām un cenšas darīt visu, lai skolēni bibliotēkā justos labi, jo ikviens skolēns ir pelnījis lielisku skolas bibliotēku!

Kampaņas tīmekļvietnē ir iespēja iepazīt reālo pieredzi, kā bibliotēkas strādā un uzlabo savus pakalpojumus. Kampaņu īsteno Apvienotās Karalistes Skolu bibliotēku asociācija, Apvienotās Karalistes Skolu bibliotēku grupa, Apvienotās Karalistes bibliotēku un informācijas speciālistu asociācija (Chartered Institute of Library and Information Professionals, CILIP). Kampaņu finansē “Peters”, kas nodrošina publiskajām un skolu bibliotēkām grāmatas un pakalpojumus.

Kampaņai var sekot līdzi: https://www.facebook.com/GreatSchLibs/, https://twitter.com/greatschlibs, https://www.instagram.com/Greatschoollibraries.

 

Informāciju sagatavoja
Madara Freivalde
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
madara.freivalde@lnb.lv