Piemēram, Apvienotajā Karalistē, lai ietaupītu skolas budžetu, pirmie, kas to izjūt, ir skolas bibliotekāri, jo viņi tiek atlaisti no darba; 12 % Apvienotās Karalistes skolu nav skolas bibliotēkas – agrāk tāda ir bijusi, taču tagad telpas tiek izmantotas citām vajadzībām.

Lai sabiedrību informētu par situācijas nopietnību šajā jomā un veicinātu skolu bibliotēku nozīmīgumu, Apvienotajā Karalistē tiek īstenota kampaņa Great School Libraries. Kampaņa norisinās no 2018. gada septembra un noslēgsies 2021. gada nogalē; tās ideja ir popularizēt skolu bibliotēkas skolēnu, skolotāju un vecāku vidū visās Apvienotās Karalistes skolās.

Kampaņas mērķi

Ir izvirzīti trīs mērķi – atrisināt jautājumu par finansējumu skolu bibliotēkām, izveidot vienotas vadlīnijas, pēc kurām skolu bibliotēkas turpmāk strādātu, kā arī iekļaut skolu bibliotēkas Ofsted (aģentūra Apvienotajā Karalistē, kura atbild par standartiem izglītībā un bērnu prasmju attīstīšanā) reģistrā.

Lai īstenotu mērķus, kampaņa ir sadalīta vairākos posmos. Tā kā sākotnēji nebija informācijas par to, cik daudz skolu bibliotēku ir Apvienotajā Karalistē un vai tās, kuras ir, strādā pilnvērtīgi un nodrošina nepieciešamos pakalpojumus, bija jānoskaidro, kāda ir reālā situācija valstī. Pirmajā posmā tika veikta anketēšana (anketas aizpildīja 1750 skolu bibliotēkas), lai noskaidrotu kāds ir pašreizējais skolu bibliotēku stāvoklis – finansējumus, resursi, personāls. Kampaņas gaitā tika apkopoti precīzi dati par bibliotēku esamību un to sniegtajiem pakalpojumiem. Dati apkopotā veidā tika izmantoti, lai izstrādātu stratēģiju skolu bibliotēkām, kā arī kalpos kā informatīvs materiāls par situāciju skolu bibliotēkās Apvienotajā Karalistē.

Otrajā posmā tika izveidota stratēģija skolu bibliotēkām, kura tiks iesniegta valdībā izskatīšanai un apstiprināšanai. Pēc stratēģijas apstiprināšanas valdībā ir cerība, ka skolu bibliotēkas tiks novērtētas un valdība piešķirs lielāku finansējumu skolu bibliotēku darbībai. Apvienotajā Karalistē ir daudz skolu bibliotēku, kurām ir nepietiekams finansējums, lai varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus, līdz ar to skolēni bibliotēku neapmeklē. Skolas bibliotēka ir daļa no skolas, tieši tāpēc arī tai būtu jāpiešķir finansējums, ar kuru skolas bibliotekārs var brīvi rīkoties, lai veicinātu skolas bibliotēkas labiekārtošanu un popularizēšanu skolēnu un skolotāju vidū.

Kampaņas mērķis ir ne tikai izgatavot vienotas vadlīnijas valstī, bet sekot līdzi IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) aktualitātēm un ieviest IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas ikdienas darbā. Līdz šim IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas Apvienotajā Karalistē nebija plaši zināmas, un reti kurš tās izmantoja, tāpēc ar kampaņas palīdzību skolu bibliotekāri tiks iepazīstināti ar IFLA un tās sniegtajām iespējām.

Noslēdzošais kampaņas posms ir panākt to, lai skolu bibliotēkas tiek iekļautas Ofsted vienotajā reģistrā. Ofsted ir institūcija, kura pārbauda pakalpojumus, kuri nodrošina izglītību un prasmju attīstīšanu bērniem un jauniešiem. Tās pārstāvji regulāri veic skolu pārbaudi un vērtē to darbu. Skolu atskaitēs nav informācijas par to, vai skolā ir bibliotēka un kādus pakalpojumus tā piedāvā. Tieši tāpēc ar kampaņas palīdzību tiks veicināts, lai skolu bibliotēkas tiek iekļautas šajā reģistrā kopā ar skolu, kurā tā atrodas. Kad vecāki meklē informāciju par skolām, kurās viņu bērns varētu mācīties, viņi parasti iepazīstas ar Ofsted ziņojumu. Ja šajā reģistrā tiks iekļauts apraksts par skolas bibliotēku, tad vecāki, skolēni, skolotāji varēs iepazīt skolu bibliotēku nozīmīgumu.

Kampaņas uzdevumi

Ar šīs kampaņas palīdzību tiks popularizēts skolu bibliotēku darbs, bibliotekāri un veicināta cieņa pret šo profesiju ne tikai skolotājiem, skolēniem, vecākiem, bet arī valdības līmenī. Lai iedvesmotu citus skolu bibliotekārus, kampaņas tīmekļvietnē tiks publicēti pieredzes stāsti, kuros tiks parādīts, cik nozīmīga ir skolas bibliotēka sabiedrībai.

Lai iedrošinātu skolu bibliotekārus vairāk interesēties par to, kas notiek citās bibliotēkās un nozarē kopumā, kampaņas tīmekļvietnē Great School libraries var sekot līdzi noderīgiem resursiem, rakstiem un ieteikumiem, kā strādāt.

Kampaņas īstenošanā tiek iesaistītas visas mērķauditorijas – skolu bibliotēku darbinieki, vecāki, skolu vadība, kā arī valdība un lēmumu pieņēmēji.

Ja kāda skola vēlas izveidot bibliotēku šīs kampaņas ietvaros, tad galvenais sponsors Peters nodrošina grāmatas, lai jaunizveidotajā skolas bibliotēkā būtu kaut neliels krājums. Viena grāmatu kolekcija sastāv no 275 vienībām, otra – no 250 vienībām, un pārstāvēti ir teju visi literatūras žanri. Kolekcijās ir iekļautas grāmatas, kuras sponsors uzskata par svarīgām bibliotēkām – patīkami un aizraujoši lasījumi, lai piesaistītu skolēnu uzmanību un veicinātu lasīšanu savam priekam.

Kampaņu īsteno Apvienotās Karalistes Skolu bibliotēku asociācija, Apvienotās Karalistes Skolu bibliotēku grupa, Apvienotās Karalistes bibliotēku un informācijas speciālistu asociācija (Chartered Institute of Library and Information Professionals, CILIP). Kampaņu finansē Peters, kas nodrošina publiskajām un skolu bibliotēkām grāmatas un pakalpojumus.

Kampaņai var sekot līdzi: https://www.facebook.com/GreatSchLibs/, https://twitter.com/greatschlibs, https://www.instagram.com/Greatschoollibraries.

 

Informāciju sagatavoja:
Madara Freivalde
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
madara.freivalde@lnb.lv