Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi informatīvā izdevuma “Latvijas jaunākās grāmatas” 2020. gada 14. numuru (16.–31. jūlijs).

Lasīt izdevumu