Pavasarī reorganizācijas rezultātā Jaunpēternieku bibliotēka pārveidota par Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas struktūrvienību – ārējās apkalpošanas punktu, kas sniedza bibliotekāros pakalpojumus Jaunpēternieku un Dalbes iedzīvotājiem trīs reizes nedēļā. Taču bibliotekārie pakalpojumi ārējā apkalpošanas sniegti nepiemērotās, pašvaldībai nepiederošās telpās, turklāt izbeigtas darba attiecības ar apkalpošanas punkta speciālisti.


Lai nodrošinātu turpmāku pašvaldības funkcijas izpildi pieņemamā kvalitātē, nepieciešams risināt jautājumu par piemērotākām telpām bibliotekāro pakalpojumu sniegšanai, vienlaikus saglabājot iespieddarbu piegādi tiem apkalpošanas punkta klientiem, kuriem tas nepieciešams. Tāpat jānodrošina bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšana Jaunpēterniekos.


Lai jautājumus risināju, domes deputāti lēmuši slēgt novada Centrālās bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktu Jaunpēterniekos līdz tā pārvietošanai uz piemērotām telpām. Savukārt Izglītības, kultūras un izglītības daļas Jaunatnes daļai uzdots organizēt darbu ar jaunatni Jaunpēterniekos un Dalbē.


Cenu pagasta Jaunpēternieku bibliotēka bija mazākā no piecām novada bibliotēkām, kuras apkalpojamā teritorijā bija deklarēti 69 iedzīvotāji Jaunpēterniekos un 203 iedzīvotāji Dalbē. Pēdējo piecu gadu laikā bibliotēkas lasītāju skaits bijis 34-113, bibliotēkas vadītāja strādāja nepilnu darba slodzi – 24 stundas nedēļā. Tāpēc dome lēma, ka ir lietderīgi reorganizēt bibliotēku, pārveidojot to par Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktu.

 

 
Gaļina Kudrjavceva

© LETA