Pasākumu atklāja Latvijas vēstniece Ukrainā Argita Daudze, uzsverot, ka esam atveduši ne tikai grāmatas bibliotēkai, bet savu dvēseli, savu mantojumu: “Rīga pagājušajā gadā bija Eiropas Kultūras galvaspilsēta un gada sākumā tika atklāta Nacionālā bibliotēka – Gaismas pils. Tā ir ne tikai unikāla bibliotēka, bet ir simbols mūsu tautas gara mantojumam.”

Ar grāmatām iepazīstināja LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, uzdāvinot vairāk nekā 100 grāmatu par Latvijas vēsturi, literatūru, mākslu. V. Kocere pastāstīja par Akadēmiskās bibliotēkas seno vēsturi un uzsvēra, ka ir jau izveidota cieša sadarbība ar Ukrainas bibliotēkām, un notiek regulāra grāmatu apmaiņa. Direktore informēja par Ukrainas literatūras centru, kas darbojas bibliotēkā, īpaši uzsverot, ka tā nav tikai grāmatu glabāšanas vieta, bet platforma, kur regulāri notiek mākslas un foto izstādes, iepazīstināšana ar grāmatām. Starp grāmatām, kuras tika uzdāvinātas, ir arī grāmatas ukraiņu valodā – Imanta Ziedoņa “Epifānijas”, Raula Čilačavas (Raul Chilachava) grāmata ar Raiņa un Aspazijas atdzejojumiem, ievērojot Raiņa un Aspazijas 150.gadadienu.

Kijevas Mohilas akadēmijas prezidents Andrejs Meleševičs (Andrey Meleshevych), pateicoties par dāvanu, dāvināja grāmatas Akadēmiskajai bibliotēkai, tostarp grāmatu par Mohilas akadēmijas studentu un pasniedzēju piedalīšanos Oranžajā revolūcijā 2004. gadā un enciklopēdiju par akadēmiju, kura šogad atzīmes 400 gadu jubileju.

Grāmatu dāvinājumu nodošana bija Latvijas vēstniecības Ukrainā prezidentūras ES Padomē ietvaros organizēts pasākums.