Konferencē tiks runāts par audiovizuālo mediju nelabvēlīgo ietekmi uz bērnu un jauniešu garīgo veselību, turklāt problēma tiks aplūkota starptautiskā kontekstā.
 
Konferences mērķauditorija ir vecāki, skolēni, studenti, šajā jomā strādājošo nevalstisko organizāciju un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji, juristi, mediķi, radošā inteliģence, kā arī masu mediju pārstāvji.
 
Ņemot vērā to, ka konferencē liela uzmanība tiks veltīta mediju ietekmei uz jauniešiem, oktobrī un novembrī Rīgā tika rīkotas trīs vidusskolas vecuma jauniešu diskusijas, lai noskaidrotu pašu jauniešu viedokli par mediju piedāvājumu un vardarbības līmeni sabiedrībā. Lai gan diskusiju dalībnieki secināja, ka indivīda vērtību sistēma un attieksme pret saviem līdzcilvēkiem galvenokārt tiek ieaudzināta ģimenē, tie tomēr atzina, ka mūsdienu bērnu un jaunieti lielā mērā ietekmē caur medijiem saņemamā informācija, norādīja Zverevs.
 
Jauniešu diskusijās īpašu kritiku izpelnījās bērniem domātās multfilmas, kas skatāmas komerctelevīzijas kanālos.
 
Konferenci organizē šī gada sākumā dibinātā audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas biedrība "Ētikas tilts Latvijā" sadarbībā ar LU Filozofijas un socioloģijas institūtu un LU Vēstures un filozofijas fakultāti.
 
 
Aila Ādamsone LETA
Copyright © LETA