Ierosinājumus nepieciešamajiem labojumiem un komentārus lūdzam iesniegt Latvijas Nacionālās bibliotēkas Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas standartizācijas ekspertei Intai Virbulei (e-pasts: inta.virbule@lnb.lv).
 
Standarta projekts (DOCX)