Latvijas Tautas frontes izdotais laikraksts “Atmoda” 20. gadsimta 80. gadu beigās tautā bija ļoti iecienīts, pateicoties laikraksta veidotāju aktuālajam un sociāli asajam skatījumam uz tā laika notikumiem. Pieprasījums bija tik liels, ka daudzi lasītgribētāji netika pie sava laikraksta numura. Tā kā Latvijas Nacionālā bibliotēka (toreiz – V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka) atradās galvaspilsētas centrā, tās darbiniekiem radās ideja izmantot lielos bibliotēkas skatlogus, lai izvietotu tajos “Atmodas” numurus un ikviens garāmgājējs varētu tos lasīt. LNB Izstāžu nodaļas vadītāja Anda Lamaša atceras: “Tas bija neatkārtojams skats – cilvēki burtiski stāvēja un lasīja, stundām ilgi, rakstu pēc raksta, veidojot pat lasītgribētāju rindas”. “Atmoda” iemācīja lasīt vārdu pa vārdam, nevis meklēt jēgu starp rindām.

 

 “Atmodas” galvenā redaktore Elita Veidemane, atceroties laiku un izjūtas, kad tapa laikraksts, saka: “Tāpat kā ceļinieks, ilgstoši iedams pa tuksnesi, ir izslāpis pēc skaidra, auksta ūdens, tāpat arī visa Latvija alka patiesības un atklātuma. Tāpēc bija šis laikraksta “Atmoda” fenomens, ko nav atkārtojis un nekad neatkārtos neviens Latvijas preses izdevums: tirāža līdz pat 250 000 eksemplāru, avīzes numura ceļošana no rokas rokā un Nacionālās bibliotēkas logos izliktie laikraksti, kurus bez mitas lasīja cilvēku simti un tūkstoši. Tas, ko mēs visi pirms tam klusāk vai skaļāk apspriedām savās ģimenēs vai draugu lokā, pēkšņi pārtapa visiem pieejamā patiesībā, no kuras nav jābaidās. “Atmoda” cilvēkus informēja, iedrošināja, mudināja un modināja: pietiek snaust paslēptuvēs, pietiek čukstus pieminēt brīvību, kļūstiet paši par brīvību!”

 

“Atmoda” bija Latvijas Tautas Frontes (LTF) iknedēļas izdevums, kas iznāca no 1988. gada 16. decembra līdz 1994. gadam. Sākotnēji tā redaktors bija Ingus Gailums, taču LTF II kongresā par tā redaktori apstiprināja Elitu Veidemani. “Atmoda” bija spēcīgs laikraksts, tas aicināja cilvēkus izprast notiekošo Latvijā, piedalīties un nestāvēt malā, gan arī spēja ietekmēt dažādus politiskos procesus valstī.

 

Laikraksta “Atmoda” izstāde LNB skatlogos K. Barona ielā 14, Rīgā (no Elizabetes ielas) būs skatāma no 30. aprīļa līdz 12. maijam.