Ar kursu grafiku, kurā ir iekļauta informācija par kursu norises laiku, ilgumu un cenām, kursu anotācijām un citu aktuālo informāciju, var iepazīties:
• LNB tīmekļvietnes sadaļā Kompetenču attīstības centrs;
• LNB KAC tīmekļvietnē https://macies.lnb.lv/.

Pieteikšanās kursiem elektroniski LNB tīmekļvietnē: https://www.lnb.lv/lv/pieteikums-profesionalas-pilnveides-kursiem.

Sīkāka informācija par KAC darbību un mācību norisi:
KAC tīmekļvietnē: https://macies.lnb.lv
e-pasts: kompetencu.centrs@lnb.lv
tālr.: +371 67806129

 

Informāciju sagatavoja:
Silvija Dzalbe
Mācību koordinētāja
Kompetenču attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
e-pasts: silvija.dzalbe@lnb.lv
tālr.: +371 67806129