Kopš 2007. gada decembra to apliecina arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) iekļaušana LR Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, kurā iekļautas ziņas par valsts zinātniskajām institūcijām. Līdz ar to ir sperts nākamais solis uz LNB kā nacionālas nozīmes centru, kura darbības virzieni ir informācijas pieejamības un sabiedrības mūžizglītības nodrošināšana un zinātniskā izpēte likumā noteiktajās nozarēs, kā arī informācijas tehnoloģijās, datorlingvistikā un citās 21. gadsimta prasībām atbilstošās jomās.
 
Latvijas Nacionālā bibliotēka kā vispilnīgākā nacionālās literatūras krājuma glabātāja un tā plašas pieejamības nodrošinātāja analogā un digitālā formātā ir nozīmīgs avots Latvijas zinātnei un pētniecībai. Bibliotēka plašai sabiedrībai sniedz atbalstu uzticamas informācijas meklēšanā, nodrošinot eksakto datu (nacionālo bibliogrāfijas kopkatalogu un metadatu) pieejamību. Turklāt visas LNB vēstures gaitā noticis tradicionālais pētniecības darbs bibliotēku un grāmatniecības vēsturē, sabiedrības lasīšanas ieradumu izpētē un analīzē. Arvien paplašinoties informācijas pieejamībai digitālā formā, šobrīd daudzveidīgāks kļuvis arī pētniecības nozaru spektrs.
 
Ieraksts LR Izglītības un zinātnes ministrijas reģistrā apliecina, ka LNB darbība atbilst Zinātniskās darbības likumā minētajiem kritērijiem, proti, tā veic zinātnisko darbību un ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un celšanu saistītu darbību.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Egle
Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecibu vadītāja
Tālr.: 67365255; Mob. 29274845