Izstāde sniedz unikālu iespēju aplūkot 2014. gada ekspedīcijas laikā Kanādas Austrumu krasta lielākajos latviešu centros – Toronto, Monreālā, Otavā, Hamiltonā – iegūtās materiālās liecības (priekšmetus, dokumentus, fotogrāfijas), tādējādi tuvāk un personiskāk iepazīstot Kanādas latviešu izceļošanas stāstus un gūstot priekšstatu par dzīves uzsākšanu jaunajā mītnes zemē.

Tā, piemēram, šeit eksponēta gan diriģenta Arvīda Purva fraka, gan zeltrača Jāņa Peniķa  ķivere, gan Ingeborgas Patersones (Patterson) lellītes, kas tapušas bēgļu nometnē Vācijā. Bērnu auditorijai īpaši saistoša būs izdomas bagātā daiļamatnieka Eduarda Spravnika veidotā Gaismas pils. Viņa radītie svečturi reiz dāvināti kā pāvestam Jānim Pāvilam II, tā arī Kanādas parlamentam un Latvijas Republikas (LR) Saeimai.

Kaut arī izstāde neaptver visas Kanādas latviešu sabiedriskās dzīves jomas, tā sniedz ieskatu trimdas kopienas dzīvē, kā arī ataino latviešu ieguldījumu Kanādas tautsaimniecībā un kultūras dzīvē (latvieši piedalījušies lielāko elektrostaciju būvniecībā, iesaistījušies sporta dzīvē, gūstot ievērojamus panākumus; krāšņie latviešu dziesmu svētku gājieni lielpilsētu ielās vienmēr piesaistījuši neviltotu kanādiešu interesi).

Izstādes kuratore Marianna Auliciema: “Šīs ekspedīcijas rezultāts ir labs paraugs muzeja “Latvieši pasaulē” sadarbībai ar latviešu kopienām ārzemēs. Kanādas latvieši vienmēr ir bijuši ļoti ieinteresēti savas vēstures saglabāšanā, un muzejam nodotās vēstures liecības ļaus diasporas pieredzi ne tikai saglabāt, bet arī padarīt pieejamu interesentiem visā pasaulē.  Pateicoties Kanādas sabiedrības atsaucībai un “Daugavas Vanagu” finansiālajam atbalstam, muzeja krājumā izveidota daudzveidīga un plaša kolekcija.”

Muzejs un pētniecības centrs LaPa cer, ka izstāde „Latvieši Kanādā: Muzeja “Latvieši pasaulē” jaunieguvumi” rosinās interesi un izpratni par Kanādas latviešu diasporas vēstures saglabāšanu, kā arī priecāsies par krājumu papildinošiem dāvinājumiem – fotogrāfijām, dokumentiem, daiļamatniecības darbiem, trimdā darinātiem tautastērpiem un citām priekšmetiskajām liecībām –, kas ļautu plašāk atspoguļot daudzveidīgās latviskuma izpausmes Kanādā.

Izstādi atklās LNB direktors Andris Vilks, Kanādas ārkārtējais pilnvarotais vēstnieks Latvijā Alēns Osērs (Alain Hausser), LR Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris Kārlis Elferts un izstādes kuratore Marianna Auliciema. Pasākumā piedalīsies arī Lietuvas un Igaunijas nacionālo bibliotēku direktori – Renaldas Gudauskas (Renaldas Gudauskas) un Janne Andreso (Janne Andresso).

Atbalstītāji: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālā bibliotēka, organizācija “Daugavas Vanagi Kanādā”, Kanādas vēstniecība Latvijā.

Ieeja LNB no Valguma ielas. Lūdzam ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu!

Muzejs un pētniecības centrs “Latvieši pasaulē” dibināts 2007. gadā, Rīgā. Tas vāc, saglabā un pēta latviešu emigrācijas vēsturi, ārzemju latviešu dzīvi, kultūru, devumu pasaulei un Latvijai. Šis ir vienīgais muzejs Latvijā, kas izceļošanas un dzimtenes zaudēšanas faktu tiecas atklāt caur individuālo pieredzi – ekspedīcijās iegūtie priekšmeti un fotogrāfijas dod iespēju iedziļināties ikkatrā stāstā, caur to gūstot dziļāku un plašāku ieskatu laikmetā. Muzejs vāc lietas un stāstus, veido izstādes, grāmatas un filmas. Plānots, ka laika gaitā tam tiks izveidota pastāvīga mājvieta.

 
Plašāk: http://www.lapamuzejs.lv/
 
Papildu informācija:
Marianna Auliciema
Valdes locekle
Muzejs un pētniecības centrs “Latvieši pasaulē”
Tālr.: 29175510
E-pasts: lapainfo@gmail.com

Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību speciālists
Komunikācijas departaments

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 26472501

E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv