EBLIDA mudina bibliotēkas visā Eiropā uzņemt bēgļus un nodrošināt viņiem siltu un drošu pajumti, kā arī nodrošināt piekļuvi bibliotēkas krājumiem un pakalpojumiem. Bibliotēkas var palīdzēt veicināt bēgļu, īpaši bērnu un jauniešu, izglītību un lasītprasmi, kā arī organizēt kursus un apmācības, lai palīdzētu apgūt mītnes valstu valodu. Sekmīgākam darbam bibliotēkas var sazināties ar valsts un vietējām organizācijām, kas sniedz dažāda veida palīdzību bēgļiem.

Lai stiprinātu bibliotēku iespējas sniegt atbalstu ukraiņu bēgļiem, EBLIDAir izveidojusi tīmekļvietni informācijas apmaiņai un aicina visus, kas īsteno iniciatīvas bēgļu atbalstam, dalīties ar idejām, labo praksi vai uzdot jautājumus.

Tāpat EBLIDA ir izveidojusi tiešsaistes veidlapu, kur bibliotēkas ir aicinātas iesniegt noderīgas saites ar piemēriem no Eiropas bibliotēkām, bibliotēku asociācijām un arhīviem par to, kā palīdzēt ukraiņu bēgļiem, un pievienot savus solidaritātes paziņojumus Ukrainas atbalstam.

Arī Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Bibliotekāru biedrība pievienojas EBLIDA aicinājumam. Atsaucoties šim aicinājumam mēs turpinām ceļu uz taisnīgu, demokrātisku un ilgtspējīgu Eiropas sabiedrību.

 

Pēc EBLIDA informācijas sagatavojusi:
Māra Jēkabsone
LBB valdes priekšsēdētāja
LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre