Atbildot uz Ukrainas Bibliotēku asociācijas aicinājumu, EBLIDA, NAPLE un Publiskās bibliotēkas 2030 mudina bibliotēkas visā Eiropā mobilizēties precīzas informācijas izplatīšanai par konfliktu, atbalstot demokrātiju un vārda brīvību. Bibliotēkas tiek arī mudinātas atbalstīt ukraiņu bēgļus, sadarbojoties ar valsts un nevalstiskām organizācijām, un būt gatavām rast praktiskus risinājumus un pēc vajadzības sniegt ukraiņiem palīdzību un pakalpojumus.

EBLIDA ir bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju un iestāžu tīklojums Eiropā, ar mērķi veidot ilgtspējīgu, demokrātisku un vienlīdzīgu sabiedrību.

NAPLE ir starptautiska nevalstiska asociācija, kas īsteno Eiropas bibliotēku nacionālo iestāžu intereses. Tās galvenais mērķis ir veicināt publisko bibliotēku politikas principus un stratēģijas.

PL2030 ir Briselē bāzēta organizācija, kas vairāk nekā septiņus gadus strādā, lai veidotu saiknes starp novatorisku bibliotēku praksi un veicinātu bibliotēku sektora ieguldījuma atzīšanu ES institūcijās.