Kā liecina LNB informācija, izdevuma mērķauditorija ir potenciālie programmas “Bērnu un jauniešu žūrija” dalībnieki, tostarp publiskās un skolu bibliotēkas, kā arī sadarbības partneri.

 

Izdevumā paredzēts iekļaut informāciju par programmas “Bērnu un jauniešu žūrija” vēsturi, izklāstu par programmas darbību un rezultātiem, kā arī paredzēta sadaļa lielākajiem atbalstītājiem un publicitātes pasākumiem. Izdevums tiks sagatavots 1000 eksemplāru tirāžā.

 

LNB izsludinātajā iepirkumā par izdevuma sagatavošanu, rediģēšanu, maketēšanu un iespiešanu uzvarējusi SIA “Lietusdārzs”. Par darbu veikšanu bibliotēka ar uzņēmumu slēgs līgumu par 3117 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

“Bērnu un jauniešu žūrija” ir lasīšanas veicināšanas programma, kuru izstrādājusi LNB. Programmas mērķis ir dažādot un pilnveidot publisko bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem un veicināt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidē, tādējādi ietekmējot grāmatniecības procesus un bibliotēku rīcībpolitiku valstī. Tās uzdevums ir konsolidēt valsts un pašvaldību pasākumus un līdzekļus lasīšanas veicināšanai, izmantojot un pilnveidojot publisko bibliotēku pakalpojumus bērniem un jauniešiem.