ALEPH ir integrēta bibliotēku informācijas sistēma, kuru bibliotēkas izmanto, lai datorizēti apstrādātu krājumu, automatizētu bibliotekāros procesus un nodrošinātu lasītājiem informācijas pieejamību lokāli un internetā, kā arī sniegtu dažādus pakalpojumus, piemēram, lasītāji internetā var veidot grāmatu rezervēšanas pieprasījumus, skatīt izsniegtās grāmatas, pagarināt grāmatu atdošanas termiņu u.c. 
 
Ar integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500 strādā 10 valsts nozīmes Latvijas bibliotēkas:
Latvijas Nacionālā bibliotēka,
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka,
Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka,
Latvijas Universitātes bibliotēka,
Medicīnas Zinātniskā bibliotēka,
Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka,
Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālā bibliotēka,
Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka,
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēka.
Šī sistēma visā pasaulē tiek izmantota vairāk nekā 20 gadus un visu laiku tiek pilnveidota atbilstoši arvien jaunajiem tehnoloģiskajiem izaicinājumiem, ar kuriem sastopas bibliotēkas informācijas laikmetā. Sistēmas izstrādātājs "ExLibris Group" ir vadošs starptautiska mēroga uzņēmums, kas piedāvā dažādus tehnoloģiskos risinājumus bibliotēku un informācijas centru vajadzībām – ALEPH, Voyager, SFX, Metalib, Verde, DigiTool, Primo, ExLibris Rosetta. Latvijā bibliotēku vajadzībām sistēma ALEPH 500 tika iegādāta 1998. gadā, kad tika izsludināts starptautisks konkurss par vienotās informācijas sistēmas iegādi, un saskaņā ar pašu bibliotēku pārstāvju vērtējumu par vispiemērotāko tika atzīta "Exlibris Group" integrētā informācijas sistēma ALEPH 500. Programmatūras iegādi, uzturēšanas izdevumus divu gadu periodam un divu serveru iegādi finansēja ārvalstu investors – A.W. Mellona fonds (ASV), savukārt Valsts investīciju programmas piešķirtais finansējums projekta realizācijai deva iespēju bibliotēkām iegādāties jaunu un atjaunot esošo datortehniku, kā arī apmaksāt informācijas speciālistu darbu un apmācības kursus bibliotēku darbiniekiem.
 
Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" ir dalībniece organizācijā IGeLU, kas ir Starptautiska ExLibris produktu lietotāju organizācija (International Group of ExLibris Users). IGeLU galvenais mērķis ir nodrošināt visu ExLibris produktu  lietotāju un kompānijas ExLibris sadarbību un veicināt šo sistēmu attīstību, atbilstoši lietotāju vajadzībām. Pašlaik IGeLU darbībā iesaistījušās 185 institūcijas visā pasaulē.
 
Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7844902, 29119713