Izdevums sagatavots elektroniski un pieejams Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā.
 
Izdevuma tabulās salīdzinoši atspoguļoti 4 gadu bibliotēku darba skaitliskie rādītāji: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums, bibliotēkas krājuma rādītāji, ziņas par darbiniekiem, izglītību, finansiālie rādītāji, ziņas par informācijas tehnoloģijām u.c. rādītāji.
 
Dati apkopoti, pamatojoties uz bibliotēku aizpildītajām statistikas veidlapām. Veidlapas sagatavotas, ievērojot starptautisko standartu LVS ISO 2789:2005 "Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika".
 
Rādītāja struktūra:
 • Kopējie bibliotēku darba rādītāji (iekļauti dati par vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu (skolu) bibliotēkām);
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba rādītāji;
 • Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas darba rādītāji;
 • Augstskolu bibliotēku darba rādītāji;
 • Speciālo  bibliotēku darba rādītāji;
 • Publisko bibliotēku darba rādītāji:
  • no tām Valsts publisko bibliotēku darba rādītāji:
   t.sk. Neredzīgo bibliotēku darba rādītāji
  • no tām Pašvaldību publisko bibliotēku darba rādītāji:
   • kopīgie rādītāji,
   • Latvijas lielāko pilsētu bibliotēku darba rādītāji (alfabētiskā secībā),
   • Latvijas rajonu pašvaldību bibliotēku darba rādītāji (alfabētiskā secībā).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Kļaviņa
Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67312807