Tiek ieviesta bankas kredītkartei līdzīga elektroniska karte ar lasītāja fotogrāfiju un personas datiem, kas dod tiesības izmantot bibliotēkas krājumā esošos informācijas avotus un pakalpojumus. Pagaidām kartes saņēmuši vien pirmie 5 čaklākie lasītāji: Limbažu 1.vidusskolas 1.b klases skolnieks Ginters Kublinskis, 2.b klases skolniece Aija Upmale, 3.vidusskolas 2.a klases meitenes Rota Lāce un Undīne Kreitūze, kā arī Limbažu 3. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkne Annija Anna Krūze. Lasītāja kartes bērniem ir bez maksas, un tās varēs saņemt ikviens bērns un jaunietis, kas ir bibliotēkas apmeklētājs, bet varēs izmantot arī līdzšinējās. Jārēķinās, ka paies laiks, kamēr visi Limbažu Bērnu bibliotēkas lasītāji tiks nodrošināti ar jauno lasītāja karti. Pirmie tās noteikti iegūs čaklākie lasītāji un cītīgākie bibliotēkas apmeklētāji.
 
Bērnu lasītāja kartes tiek izgatavotas sadarbībā ar valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas". Šāda veida kartes jau vairākus gadus izmanto Ventspils bibliotēkā, bet mūsu rajonā esam vienīgie ar šādu jauninājumu. Līdzšinējās lasītāju kartes būtiski atšķiras no jaunajām identifikācijas kartēm. Tām nebija fotogrāfijas, kas ļauj pazīt kartes lietotāju vizuāli, personas koda svītrkoda formā, ar kura palīdzību sistēmas ALISE lasītāju datubāzē tiek atrasti nepieciešamie dati un bibliotēkas logo. Kartes otrā pusē ir informācija par bibliotēkas darba laiku, kontaktinformācija, bibliotēkas mājaslapas un grāmatu kataloga interneta adreses. Ieviešot jaunās lasītāju kartes, varam atteikties no papīra formulāriem un izmantot tikai elektronisko, kas ir elegants risinājums, kā apkopot un ievadīt apstrādei lasītāja specifisko, ar darba procesu saistīto vai personisko informāciju. Arī lasītājs var aplūkot savus datus internetā.
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Putniņa
Limbažu Bērnu bibliotēkas
galvenā bibliogrāfe
Tālrunis: 64070727
E-pasts: putnina@elimbazi.lv
Internets: http://lbb.elimbazi.lv/