Mūsdienīgas bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt pieeju kvalitatīvai un visaptverošai informācijai, aktīvi piedalīties zināšanu un informācijas sabiedrības veidošanā. Lai panāktu šī uzdevuma veiksmīgu izpildi, bibliotēkām ir jābūt kvalitatīvam krājumam, kurš ir katras bibliotēkas lietotāju informacionālo vajadzību nodrošinājuma pamats. Tādēļ šajā gadā konferences galvenā tēma ir bibliotēkas krājums – tā veidošanas, saglabāšanas un pieejamības lielā nozīme kultūrā, izglītībā un tautsaimniecībā./ekonomisko, politisko, sociālo un tehnoloģisko aktivitāšu/pārmaiņu atspoguļotājs. Liepājā šāda konference tiek organizēta otro reizi.

Konferencē piedalīsies bibliotekāri no Liepājas novadiem, Kuldīgas, Saldus, Tukuma un Ventspils. Vienlaicīgi konference piedāvās iespēju dibināt jaunus kontaktus, veicinās interesantu, radošu ideju īstenošanu dzīvē, aktualizēs un popularizēs bibliotēkas nozīmi publiskajā telpā.

Konferencē ar priekšlasījumiem piedalīsies Latvijas Universitātes doktorante, LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu kolekcijas galvenā bibliotekāre Aija Taimiņa – “Piemiņas albums Kurzemē un Latvijā filoloģijas, vēstures un mākslas krustpunktos no 16. līdz 19.gadsimtam”, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Vispārīgo zinātņu lasītavas vadītāja Mārīte Lasmane – “Padomju laika reģionālie periodiskie izdevumi Liepājas CZB – dokumenti par politisko, kultūras un saimniecības dzīvi”, Latvijas Krājbankas Produktu attīstības un mārketinga pārvaldes vadītājs Imants Frederiks Ozols – “Libri Catenati – pieķēdētās grāmatas”.

 
Konferencē tiks dibināta Latvijas Bibliotekāru biedrības Kurzemes nodaļa un piedalīsies Latvijas bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Silvija Tretjakova un Latvijas bibliotekāru biedrības Saldus nodaļas vadītājs Mārtiņš Lagzdons.

Konferencē Liepājas CZB jau trešo reizi pasniegs Voldemāra Caunes balvu “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”. To piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Šo balvu 2007. gadā nodibināja Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, atzīmējot Liepājas CZB 230. gadskārtu un bērnu bibliotēkas 60. gadskārtu un godinot Voldemāra Caunes ieguldījumu tās dibināšanā.

Voldemārs Caune, bibliotekārs, bibliogrāfs un žurnālists, no 1919. gada līdz 1923. gadam strādāja par pārzini Liepājas pilsētas bibliotēkā, kur 1919. gada 16. decembrī atklāja pirmo bērnu literatūras nodaļu. Viņam bija raksturīga īpaša izpratne, vēlēšanās piesaistīt bibliotēkas lasītāju pulkam tieši bērnus, tur viņš saskatīja nākotni bibliotēku attīstībai. Īpašas prasības viņš izvirzīja bibliotekāriem, kuri strādā ar jauno paaudzi.

Pirmie šo balvu saņēma bērnu bibliotēkas “Vecliepājas Rūķis” darbinieki. 2008. gadā Voldemāra Caunes balvu saņēma Rīgas Centrālās bibliotēkas Bērnu klīniskās slimnīcas grāmatu izsniegšanas punkta “Saulaino dienu bibliotēka” vadītāja Ilze Marga un Aizkraukles bērnu bibliotēkas bērnu nodaļas galvenā bibliotekāre Tatjana Rjazanova. 2009. gadā balvu saņēma Preiļu galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova un Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas vadītāja Gunta Grandāne.