Tā tika veikta, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmu ALISE. Elektroniskajā katalogā bija jāievada dati par aptuveni 50 000 grāmatām. Datu ievadīšanas ātrumu kavēja gan tā laika datortīkla tehniskās problēmas, gan darbinieku zināšanu un prakses trūkums, gan datoru trūkums. Tolaik bibliotēkā darbiniekiem bija divi datori un arī lietotājiem bija pieejami divi datori. Lūzums notika 2005. gadā, kad “Gaismas tīkla” projektā bibliotēka ieguva trīspadsmit jaunus datorus – astoņus lietotājiem, piecus darbiniekiem. Papildus tehniku ieguvām arī projekta “Trešais Tēva dēls” ietvaros, fonda rekataloģizāciju veicināja papildu piešķirtais finansējums no Kuldīgas rajona padomes.

 

Šodien varam ar lepnumu teikt, ka uzdevumu esam paveikuši pilnā apmērā – šobrīd visi bibliotekārā darba procesi gan galvenajā, gan pagastu bibliotēkās ir automatizēti.

 

Katrā bibliotēkā ir pieejams bezmaksas internets, WiFi, ir nodrošināta iespēja izdrukāt nepieciešamos dokumentus, kā arī ieskenēt dokumentus un tos elektroniski nosūtīt, saņemt valsts piedāvātos epakalpojumus, veikt maksājumus un saņemt konsultācijas interneta lietošanā. Katrs interesents var attālināti e-katalogā pārlūkot bibliotēkā esošos resursus, reģistrējies bibliotēkas lietotājs, saņemot paroli, var attālināti elektroniskajā katalogā: http://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx rezervēt sev vēlamo grāmatu un lūgt pagarināt paņemto grāmatu lietošanas termiņu. Jebkurš interesents attālināti var iegūt informāciju par Kuldīgu un kuldīdzniekiem, ielūkojoties mantojuma datubāzē:  http://www.mantojums.kuldiga.lv ir nodrošināta iespēja iepazīties ar autortiesībām aizsargāto darbu pilnajiem tekstiem no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas: http://www.lnb.lv/lv/digitalabiblioteka. Jebkurš interesents var pasūtīt bibliotēkas preses izdevumu monitoringu par sev interesējošu tēmu, un raksti tiks piegādāti elektroniski uz norādīto epastu.

 

Par visiem pakalpojumiem informācija pieejama Kuldīgas Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē http://www.biblio.kuldiga.lv/ sadaļā “Pakalpojumi”.