Bibliotēka būs atvērta apmeklējumam kā ierasts no plkst. 9.00 – 18.00, un šajā laikā notiks grāmatu izsniegšana un saņemšana.

Bibliotēkai 100. Svētku programma:

10.00 Kuldīgas Galvenajai bibliotēkai 100 – tiešsaistes svētku atklāšana. Tiešraidē bibliotēkas vadītājas Dainas Girvaites svētku uzruna. Kuldīgas novada pašvaldības iestāžu sveicieni bibliotēkai.

11.00 “Jauno grāmatu rīts” tiešraidē. Konkurss skatītājiem!

11.30 Sākas virtuālais konkurss “Vērīgais novadpētnieks”.

13.00 Tiešraide! Virtuālās izstādes “Ceļā uz simtgadi” atklāšana. Saruna ar vadītājas vietnieci metodiskajā darbā Guntu Grundmani.

14.00 Tiešraide! Saruna ar bibliotekāriem “Pirms simts gadiem un šodien”.

15.00 Muzikālais sveiciens no E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas.

16.00 Lasītāja Mo agrā pasaka par simts gadiem bibliotēkā. Tiešraide no Bērnu literatūras centra.

Facebook tiešraides (https://www.facebook.com/KuldigasBiblioteka)