Lekcija būs skatāma LNB YouTube kanālā un LNB un RSU Facebook lapās.

Lai arī bažas par lasīšanas kultūras norietu pastāvīgi ir sabiedrības dienaskārtībā vismaz kopš elektronisko mediju pirmsākumiem 20. gadsimtā, mūsdienu cilvēks joprojām ikdienā lasa daudz un pat vēl vairāk – paradoksālā kārtā tehnoloģiskās attīstības kontekstā var teikt, ka lasītprasme iegūst īpašu svarīgumu, ietiecoties arī tādās jomās un situācijās, kuras iepriekš varēja noritēt bez lasīšanas. Taču lasīšanas konteksti, mērķi, stratēģijas un mediji ir tik dažādi, ka lielākoties to nenovērtējam, lasām pavirši, ātri, virspusēji vai ar vieglu klikšķi atbildam uz lasīto, to nelasot vispār.

Ilva Skulte lekcijā runās par dažādiem lasīšanas veidiem un kritiskās lasīšanas aspektiem, demonstrējot sadarbībā ar IREX Baltijas medijpratības programmu studentu grupu veidoto kritiskās lasīšanas attīstīšanas spēli “Ziņderis”.

 

Papildu informācija:
Iveta Krūmiņa
Uzziņu un informācijas centra projektu koordinatore
Latvijas Nacionālā bibliotēka
iveta.krumina@lnb.lv