Priekšlasījums ļaus iepazīties ar praktisko padomu grāmatās aprakstītiem muižu saimniecību uzturēšanas darba procesiem un muižas kalpotājiem, kas tos realizēja. Īpaša uzmanība tiks pievērsta lopkopības attīstībai veltītajiem izdevumiem un citiem materiāliem no LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājuma. Pasākuma nosaukumā izmantoti LNB rokraksta materiālos minētie muižas ganāmpulka govju vārdi.

Lopkopība un ar to saistīti procesi bija īpaši aktuāls jautājums Latvijas laukos 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Tādi muižas kalpotāji kā moderi un amatnieki izplatīja tālāk muižās noskatītos paradumus un tradīcijas un kļuva par galvenajiem praktisko padomu literatūras lasītājiem un popularizētājiem.

Priekšlasījums papildina LNB telpā “Retumu pasaule” līdz 2023. gada 20. maijam skatāmo krājuma izlasi “Bites, bakas, kartupeļi. Praktisko padomu grāmatu pirmsākumi”. Padomu grāmatu pirmsākumi latviešu grāmatniecībā meklējami pirms vairāk nekā divsimt gadiem, apgaismības laikmetā. No tām latvieši apguva jaunākās atziņas lauksaimniecībā, finanšu pratību, kulināriju, veselības profilaksi un daudz citu noderīgu iemaņu. Mācītāju, muižnieku, ierēdņu, ārstu sarakstītās grāmatas aptver plašu tēmu klāstu, sākot ar padomiem cūkkopībā, biškopībā, kartupeļu audzēšanā, līdz pat merino aitu kopšanai un baku potēšanai. Tās demonstrē mazāk pazīstamu šķautni apgaismības laikmeta grāmatniecībā un ļauj ielūkoties latviešu zemnieku un muižu kalpotāju ikdienas pasaulē. Pārlūkojot pirmās grāmatas šajā žanrā, atklājas ne tikai jaunu saimniekošanas metožu piedāvājums, bet arī pārmaiņas grāmatas funkcijās. No sakrāla priekšmeta grāmata kļuva par palīgu praktiskajā ikdienas dzīvē.

Pasākums notiek Latviešu grāmatas piecsimtgadei veltītu lasījumu programmas ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

     

Informāciju sagatavoja:
Maija Treile
Pētniecības un interpretācijas centra vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
maija.treile@lnb.lv
www.lnb.lv