Svinīgajā pasākuma klātesošie guva ieskatu Ēdoles bibliotēkas dzīvē no šūpuļa līdz mūsdienām, skatīja izstādi par K. Valdemāru, pārrunāja bibliotēku vietu, lomu un nozīmi vēsturē un mūsdienās, kā arī baudīja svētku koncertu.


Ēdoles pagasta pārvaldes vadītāja Anda Upleja uzrunāja: “Ar lielu lepnumu varu teikt, ka mums ir senākā pašu latviešu dibinātā lauku bibliotēka Latvijā. Valdemārs Ēdolē ieradās, kad vēl bija pavisam jauns un, lai arī te viņš darbojās tikai divus gadus, veikums bija tik ievērojams, ka pat pēc 170 gadiem joprojām to atminamies.”


“Tieši pirms 170 gadiem Ēdoles bibliotēka bija tā vieta, no kurienes latviešu tautai atspīdēja gaismas stars par brīvību. Tas ir mūsu pagasta mantojums, kas mums jāsaglabā nākamajām paaudzēm un domāju, ka Krišjāņa Valdemāra ieliktie stiprie pamati šo bibliotēku noturēs daudzus gadus,” ar lepnumu stāstīja Ēdoles pagasta bibliotēkas vadītāja Aira Celma.


Ēdoles bibliotēkā izveidota ekspozīcijas siena par K. Valdemāra darbību Ēdolē. Kuldīgas novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa saka paldies Kuldīgas novada muzeja speciālistēm Ilzei Riekstiņai un Kristai Jansonei, kuras iedziļinājās K. Valdemāra daiļradē.


Ēdoles pagasta bibliotēka ir pirmā pašu latviešu dibinātā bibliotēka Latvijā, kuru 1848. gada 23. aprīlī Ēdoles baznīcas ģērbkambarī atvēra izcilais latviešu sabiedriski politiskais darbinieks, jaunlatviešu kustības aizsācējs K. Valdemārs. Gan jaunlatviešu kustībai, gan bibliotēkām bija nenovērtējama ietekme uz latviešu nacionālās pašapziņas celšanu un valstiskuma idejas nostiprināšanos.


Ēdoles bibliotēka ir arī viena no 12 Latvijas publiskajām bibliotēkām ar simbolisku nozīmi Latvijas valsts tapšanas vēsturē. Tās stāsts iekļauts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības veidotajā ceļojošajā izstādē “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”, kas veltīta valsts simtgadei. Ik mēnesi tā būs apskatāma kādā no 12 bibliotēkām. Plānots, ka Ēdoles bibliotēkā izstāde būs oktobra nogalē. Tajā izcelta bibliotēku bagātā vēsture un dibināšanā iesaistītās personības.


Ēdoles bibliotēkas vadītāja Aira Celma piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības veidotās ceļojošās izstādes atklāšanā kultūras pilī “Ziemeļblāzma”. Izstādē iekļauts arī stāsts par Ēdoles bibliotēkas veidošanos.

 

 
Papildu informācija:
Signeta Lapiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste
Kuldīgas novada pašvaldība
Tālr.: 63350100

E-pasts: signeta.lapina@kuldiga.lv
www.kuldiga.lv