Svētku dalībniekus – ap 700 bērnu un pieaugušo, kuri pārstāv bibliotēkas no visas Latvijas – priecēs aktieri un mūziķi, tostarp populārā grupa “Triānas Parks”. Vienlaikus tā būs iespēja iepazīt un uzklausīt rakstniekus, tulkotājus, māksliniekus un izdevējus.

Apkopotie programmas rezultāti liecina, ka 2014. gadā žūrijā ir piedalījušies vairāk nekā 18 tūkstoši lasītāju no Latvijas un latviešu diasporas centriem pasaulē, rosinot lasītprieku 576 bibliotēkās un skolās. Šogad “Lielie lasīšanas svētki”, kas tiek organizēti 13. reizi, notiks izstādes “Skola” paviljonā, balkonā.
Lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu un jauniešu žūrija” jau 15 gadus īsteno LNB sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību, Latvijas Republikas Kultūras ministriju (KM) un Valsts Kultūrkapitāla fondu (VKKF). Pēc gadu ilguša rūpīga darba lasītāju žūrija ir nominējusi 2014. gada populārākās bērnu un jauniešu grāmatas, to autorus un izdevējus.

Programmas aizvadītā gada kolekcijā iekļautas deviņu dažādu izdevniecību – “Zvaigzne ABC”, “Dienas Grāmata”, “liels un mazs”, “Jumava”, “Neputns”,  “Lietusdārzs”, “Omnia Mea”, “White Book”, “Mansards” – jaunākās grāmatas. Katrā no četrām vecumgrupām (no 5 līdz 18 gadu vecumam), atzītāko vidū ir gan aizraujoši Latvijas izdevumi, gan tulkojumi. Īpaši izceļamas ir latviešu autoru dzejas un prozas grāmatas, kas saņēmušas vairāku tūkstošu jauno lasītāju visaugstāko novērtējumu. Laureātu vidū ir kā lasītāju jau iemīļoti rakstnieki – Māris Rungulis, Uldis Auseklis, Juris Zvirgzdiņš, tā arī debitanti – piemēram, fantāzijas grāmatas “Noljāras kristāli” autors ViVo.

“Lai samazinātu laiku starp aktuālas grāmatas izdošanu un tās nokļūšanu līdz lasītājiem un rosinātu ģimenēs kopīgu lasītprieku, mēs strādājam jau piecpadsmit gadus. Bērnu žūrijas pirmsākumi meklējami 2001. gadā, kad to kā eksperimentu īstenojām pirmo reizi Rīgā un Rojā. Ar šo “R” burta spēku esam sasnieguši pamanāmus apvāršnus! Mūsu lasītāju žūrija darbojas visa pasaulē – 657 vietās Latvijā, 43 latviešu centros Austrālijā, ASV, Kanādā un 16 Eiropas valstīs,” stāsta LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova.

KM un VKKF finansējums 113 000 eiro apmērā lasīšanas veicināšanas programmai ļāva piesaistīt arī vairāk nekā 300 tūkstošus eiro lielu līdzfinansējumu no vietējiem pašvaldību un ziedotāju līdzekļiem, lai lasīšana, bagātināta ar ekskursijām, balvām, teātru apmeklējumiem, ekspedīcijām, vasaras nometnēm un tikšanās reizēm ar autoriem, kļūtu par neaizmirstamu notikumu, kurā ar prieku gadu no gada iesaistās visa sabiedrība.

Vislabākos rezultātus lasīšanai sniedz ģimenes atbalsts, tāpēc arī pērn tika turpināta pirms trim gadiem sāktā “Vecāku žūrija” – īpaša grāmatu izlase pieaugušajiem. Bērni un vecāki grāmatas ne tikai lasīja, bet arī pauda savu viedokli un vērtējumu par izlasīto. Par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši arī daudzi skolotāji, rādot priekšzīmi bērniem un vecākiem lasīšanas veicināšanā. Vienlaikus šogad tiks nominēti pieci aktīvākie vecāki – “Lasītprieka vēstnieki” – no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Rīgas, kuri saņems īpašu jaunāko grāmatu dāvinājumu. Savukārt tēvu iesaistīšanās kampaņa, ko jau trešo gadu atbalsta Nīderlandes IBBY organizācija (Starptautiskās Bērnu un jaunatnes grāmatu padomes Nīderlandes nodaļa) un vairāku populāru žurnālu un laikrakstu redakcijas, kā arī Bērnu Zinātnes centrs “Z(in)oo” Cēsīs, uzrādījusi labus rezultātus – vīriešu dalība kopīgā lasīšanā šo gadu laikā pieaugusi 10 reizes. Populārākās grāmatas vecāku vidū ir latviešu autoru darbi, un uz skatuves tiks lūgta Māra Zālīte un Laima Kota.

Par sasniegumiem lasīšanas atbalsta kustībā radīta dokumentālā filma “Bērnu žūrija”, kuras pirmizrāde notiks “Lielajos lasīšanas svētkos”. Filmu visām programmā iesaistītajām bibliotēkām dāvinās LNB direktors Andris Vilks, kura vīzija vienmēr ir stiprinājusi bibliotekārus   būt aktīviem grāmatniecības atbalstītājiem.

“Lielo lasīšanas svētku” norisi atbalsta KM, VKKF, Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē, akciju sabiedrība “Cēsu alus” ar klasisko limonādi “Limpo” un SIA “Rīgas Piensaimnieks” ar “Kārumu” visiem dalībniekiem, SIA “Lattelecom”, izdevniecības “Zvaigzne ABC”, “Dienas Grāmata”, “liels un mazs”, “Jumava”, “Omnia Mea”, “White Book”, “Lietusdārzs” un “Mansards”, kā arī žurnāls “National Geographic Latvija” un “Latvijas Avīze”. Atbalstītāju rindās ir arī Latvijas pašvaldības, kas nodrošina bērnu nokļūšanu Rīgā, bibliotekāri un bērnu vecāki.