Latvijas kultūras vēsturē nozīmīgu grāmatu kolekcija – Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēka, zviedru karaspēkam ieņemot Rīgu, 1621. gadā tika pārvietota uz Zviedriju un mūsdienās veido vienu no senākajām grāmatu kolekcijām Upsālas Universitātes bibliotēkas krājumā. 2021. gadā jezuītu bibliotēkas eksemplāri virtuāli ir atvesti uz Rīgu.

Šīs kolekcijas digitālā datubāze ļauj iepazīt uz Zviedriju un citām ģeogrāfiski tuvām Latvijai valstīm aizvestos vērtīgos eksemplārus. To vidū ir Livonijas priesteru grāmatas, Sv. Marijas Magdalēnas cisterciešu klostera viduslaiku rokraksti, senākā līdz mūsdienām saglabājusies latviešu valodā drukātā grāmata – Svētā Pētera Kanīzija katoļu katehisms un 1507. gadā Leipcigā izdotā katoļu Agenda, kurā atrodama t. s. Gisberta tēvreize – senākais ar roku rakstītais teksts latviešu valodā.

Kolekcijas datubāze sniedz ziņas par grāmatu bijušajiem īpašniekiem, kuru vidū ir jezuītu kolēģijas, ievērojami un mazāk zināmi Rīgas pilsoņi, un ar jezuītu ordeņa darbību saistītas institūcijas. Grāmatu bibliogrāfisko aprakstu piezīmēs raksturoti eksemplāru iesējumi un citas būtiskas iezīmes. Vairākiem šīs kolekcijas unikālajiem eksemplāriem aprakstā pievienotas hipersaites uz objekta digitālo versiju.

Kataloga bibliogrāfiskos aprakstus sastādīja LNB Letonikas un Baltijas centra galvenās bibliogrāfes Renāte Berga un Laura Kreigere-Liepiņa.

Plašāk par Rīgas jezuītu kolēģijas kolekciju varēs uzzināt šī gada rudenī, kad projekta ietvaros paredzēts:

  • izdot zinātnisku katalogu “The Catalogue of the Riga Jesuit College’s Book Collection (1583–1621). Collection’s History and Reconstruction” (“Rīgas Jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583–1621) katalogs. Krājuma vēsture un rekonstrukcija”) ar komentāriem par minēto grāmatu krājumu;
  • izveidot un atklāt izstādi, kuras fokusā – senākā drukātā grāmata latviešu valodā, kas saglabājusies līdz mūsdienām – “Svētā Pētera Kanīzija katoļu katehisms” jeb “Catechismus Catholicorum. Iscige pammacischen” (Viļņa, 1585);
  • sagatavot digitālu izstādi “Looted Library, Reconstructed Library: Riga Jesuit College Library between Riga and Uppsala” digitālajā kultūras platformā Europeana.

Vairāk par projektu “Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēka (1583–1621)”.

 

Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv