Jauno drošības risinājumu ieviešana un bibliotēkas pakalpojumu modernizēšana norit Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam projekta LLI-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros. Projekta mērķis ir bibliotēkas pieejamo pakalpojumu modernizēšana, jauno tehnoloģiju un sistēmu ieviešana, lai paplašinātu vietējās sabiedrības iespējas iegūt jaunas zināšanas, rosinātu interesi apmeklēt bibliotēku un saņemt daudzveidīgus bibliotēkas pakalpojumus.

 

“Mūsu apmeklētāji ir pamanījuši, ka jau divus mēnešus bibliotēkā norit pārmaiņas. Ir parādījušās jaunas iekārtas, drošības vārti, ieejot bibliotēkā, grāmatās ielīmēti tagi, pie bibliotēkas novietota grāmatu nodošanas kaste – bibliotēkas vide ir mainījusies. Šīs vērienīgās izmaiņas notiek Interreg projekta ietvaros, lai modernizētu bibliotēku un piedāvātu apmeklētājiem jaunus, inovatīvus pakalpojumus, kas ikviena apmeklētāja pavadīto laiku bibliotēkā padarīs ērtāku,” skaidro Jelgavas pilsētas bibliotēkas projektu vadītāja Klinta Kalnēja. “Lai uzzinātu par jauninājumiem klātienē, aicinām ikvienu interesentu apmeklēt jauno drošības risinājumu un pašapkalpošanās iekārtas atklāšanas pasākumu!”

 

Atklāšanas sarīkojumā paredzēta svinīgā sarkanās lentes griešana, piedaloties Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam un Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktorei Lāsmai Zariņai. Pasākuma gaitā ikviens varēs uzzināt par projekta aktivitātēm un izmēģināt jaunās tehnoloģijas.

 

Nākotnes perspektīvā, lai veicinātu paaudžu sadarbību, bibliotēkas darbam tiks piesaistīti brīvprātīgie jaunieši, kas gados vecākiem bibliotēkas apmeklētājiem palīdzēs apgūt jaunās tehnoloģijas – pašapkalpošanās iekārtas – darbību.

 

Papildinformācija par projektu

 

Projekta vadošais partneris ir Jelgavas pilsētas bibliotēka, sadarbības partneri – Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka un Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 585 262.94 eiro, no tām Jelgavas pilsētas bibliotēkas izmaksas – 263 449.92 eiro, t.sk. 223 932.43 eiro (75%) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 13 172.50 eiro (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 26 344.99 eiro (10%) – Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Pašapkalpošanās sistēmas ieviešanas izmaksas – 13 8215.88 eiro.Projekts ir vērsts un paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības laiks ir 28 mēneši (01.05.2017.–31.08.2019.), un šajā laikā vēlamies veidot un stiprināt sadarbību ar  Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu.

 

Vairāk par projektu

 
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

 
Informāciju sagatavoja:

Klinta Kalnēja

Projektu vadītāja

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Tālr.: 28303764

E-pasts: klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv