2019. gada 18.–19. septembrī Jēkabpilī notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Jēkabpils Galvenās bibliotēkas sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību organizētā 17. bibliotēku novadpētniecības konference. Viens no galvenajiem šī gada konferences tematiem – digitālais kultūras mantojums.
Bibliotēku speciālistiem jāpārzina un jāpiedāvā lasītājiem ne vien savi un citu bibliotēku veidotie novadpētniecības resursi, bet arī jāspēj orientēties un atrast informāciju citu atmiņas institūciju radītajos resursos un krātuvēs.

Viens no lielākajiem Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem ir Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, kurā uzkrāts unikāls un visaptverošs mūsu valsts dzīves dokumentējums audiovizuālajos dokumentos (kino un video), fotodokumentos un skaņas dokumentos. Konferences dalībnieki tiks iepazīstināti ar Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva izveidoto multimediālo vietni www.redzidzirdilatviju.lv, kura sniedz iespēju attālināti meklēt un izmantot arhīvā uzkrātos audiovizuālos dokumentus, fotodokumentus un skaņas dokumentus no 19. gadsimta 50. gadiem līdz mūsdienām. Tāpat konferencē būs iespēja iegūt informāciju par Latviešu folkloras krātuves veidoto digitālo arhīvu www.garamantas.lv, kur ikvienam interesentam ir pieejami Latviešu folkloras krātuvē glabātie materiāli: rokraksti, attēli un skaņu ieraksti.

Konferences programmā iekļauti arī vairāki citi aktuāli temati: kopīgais un atšķirīgais muzeju un bibliotēku krājumu digitalizācijā, digitālie novadpētniecības resursi dzimtu izpētē, bibliotēku un novadpētnieku sadarbības iespējas. Valmieras bibliotēka prezentēs 2018. gadā izveidoto digitālo novadpētniecības platformu http://biblioteka.valmiera.lv/lv/novadpetnieciba, savukārt Gulbenes novada bibliotēka dalīsies pieredzē par interaktīvām metodēm novadpētniecības darbā.

Kā katru gadu konferences dalībniekiem tiks piedāvāta plaša kultūrizglītojošā programma. Otrajā konferences dienā atbilstoši profesionālajām interesēm bibliotekāri piedalīsies vienā no divām programmām – “Lokālais kultūras mantojums: apzināšana, pieejamība un partnerība” vai “Novadpētniecības materiālu popularizēšana sinerģijā ar bibliotēku un muzeju speciālistiem, novadpētniekiem un citiem interesentiem”. Izbraukuma programmā “Lokālais kultūras mantojums: apzināšana, pieejamība un partnerība”, apmeklējot Tadenavu un Jēkabpils novada Kalna pagastu, būs iespēja dzirdēt novadpētnieces Ausmas Bērziņas sagatavoto stāstījumu par trīs dižgariem, ar ko lepojas Jēkabpils novads – Jānis Akuraters, Rainis un Aleksandrs Grīns. Izbraukuma programmas ietvaros konferences dalībnieki uzzinās arī to, kā spēles elementi tiek izmantoti ekspozīciju veidošanā Raiņa muzejā Tadenavā. Programmas noslēgumā tiks apmeklēta Jēkabpils novada Kalna bibliotēka, kur varēs iepazīt bibliotēkas novadpētniecības darba organizāciju un sadarbību ar vietējiem novadpētniekiem.

Savukārt tie, kas būs izvēlējušies programmu par Jēkabpils kultūras mantojumu, apmeklēs Jēkabpils Vēstures muzeju un iepazīs muzeju kā bibliotēkas sadarbības partneri kultūras mantojuma digitalizācijas jomā, uzzinās Jēkabpils Galvenās bibliotēkas novadpētniecības darba novitātes, tajā skaitā bibliotēkas veikumu novadpētniecības materiālu apzināšanā un popularizēšanā sadarbībā ar novadpētniekiem un citiem interesantiem. Šajā kontekstā nozīmīgs būs programmā ietvertais Jēkabpils pilsētas bibliotēkas stāstījums par pieredzi ar biedrību “Jēkabpils mantojums”.

 

Informāciju sagatavoja:
Evija Vjatere
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Attīstības departamenta
Bibliotēku attīstības centra vadītāja
Tālr.: 67716053
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv