Reģistrēties līdzdalībai Europeana tīklojuma asociācijā un pievienoties jau esošajiem 1700 asociācijas biedriem var šeit.

 

Līdzdalība asociācijā dod iespēju paust viedokli par Europeana attīstības prioritātēm un iesaistīties Europeana darbā – gan apspriežot Europeana stratēģiskās attīstības dokumentus, gan iesaistoties asociācijas darba grupās, tai skaitā nesen izveidotajā bibliotēku darba grupā, kas risina Europeana attīstības jautājumus. Tāpat līdzdalība asociācijā ļauj piedalīties asociācijas biedru padomes vēlēšanās, izvirzot nozares speciālistus, kas aktīvi līdzdarbojas Europeana pārvaldībā un aizstāv savu nozaru, valstu un institūciju intereses un vajadzības Europeana darbā (šobrīd Europeana biedru padomē un valdē Latviju un bibliotēku sektoru pārstāv Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta direktors Uldis Zariņš, kurš vienlaikus vada arī Europeana bibliotēku darba grupu). Asociācijas biedriem nav jāmaksā biedra nauda. Vairāk informācijas par asociāciju var atrast Europeana Pro tīmekļa vietnē. 

 

Līdzdalība asociācija ļauj ne tikai piedalīties padomes vēlēšanās, bet arī izvirzīt tajās savu kandidatūru – to līdz 13. novembrim var izdarīt šeit. Tāpat asociācijas biedriem ir iespējams piedalīties Europeana ikgadējā biedru sanāksmē, kas šogad notiks 6. decembrī Milānā – reģistrējoties līdz 1. novembrim, dalības maksa ir tikai 35 EUR (pēc tam – 50 EUR). Līdz 15. novembrim ir iespējams pieteikt sanāksmei prezentāciju par jūsu īstenotu projektu, kas, jūsuprāt, rada būtisku sociālu vai ekonomisku vērtību, un atspoguļo šī gada biedru sanāksmes centrālo tēmu: kultūra ietekme uz sabiedrību – vērtība, nevis izmaksas! Piedalīšanos Europeana biedru sanāksmē ir iespējams apvienot arī ar Eiropas kultūras forumu, kas notiek Milānā 7. un 8. decembrī, un kura ietvaros tiks oficiāli atklāts Eiropas Kultūras mantojuma gads – dalība šajā konferencē ir bez maksas un tai var reģistrēties šeit

 

Informējam, ka šobrīd tiek veikta arī līdzšinējās Europeana darbības izvērtēšana. Tās ietvaros Eiropas Komisija ir izveidojusi tiešsaistes publisko konsultāciju, kurā ir iespējams paust viedokli par Eiropas digitālo bibliotēku Europeana un tās darbību, gan no lietotāju, gan no kultūras institūciju, gan no Europeana tīklojuma asociācijas biedru skatu punkta. Aptaujas anketu var aizpildīt šeit.