Abonementā:

“Jāņu nakts burvība”

“Novadniekam, rakstniekam Jānim Mauliņam – 85”

“Novadniekam, rakstniekam Aināram Zelčam – 60”

 

Bērnu literatūras nodaļā:

“Koši zied vasariņa”

“izlasi vasarā!”

 

Lasītavā: 

“Nu atnāca Jāņu diena….”

Ciklā “Latvijai – 100” 6. izstāde – “Latviešu mitoloģija”