Brauciens uz Latgali kopā ar Janīnu KURSĪTI. 2018. gada 20.–21. jūlijs.

Programmā: Zilupes, Pasienes, Kārsavas un Malnavas vēsturiskās vietas, dievnami, vietējo meistaru un saimnieku gardumi. Zilupes zirgaudzētava. Tikšanās un sadziedāšanās ar Isnaudas folkloras grupu. Baltinavas kolorīts un kultūrvēsturiskās ainavas. Teātra izrāde Ontūns un Anna.

Grupa ir nokomplektēta.