Abonementā:
                   “Krūmā auga baltas puķes
                    Šai āriņa maliņā;
                    Pulkiem jāja sveši ļaudis
                    Šo puķīšu raudzīties” (pavasara darbi dārzā)

 

 

Ciklā “Mūsu jubilāri”- “Rakstniekam, komponistam Marģerim Zariņam – 105”

Bērnu literatūras nodaļā:

  • “Māmulīt, es Tevi mīlu!”
  • “Mārim Rungulim – 65”
  • “Uzziedēja vasariņa!” (veltīta Vasarsvētkiem)

   Lasītavā:

    • “Pasakiet Mātei – paldies!”
     • “Zāļu tējas – veselības garants”