Programma “Izglītības iestādes bibliotekārs” domāta skolu bibliotekāriem, kuri nesen uzsākuši darbu vai arī strādā neilgu laiku. Skolu bibliotekāriem ar pieredzi tiek piedāvāta programma “Inovācijas izglītības iestāžu bibliotēkās”.

Nodarbības tiek plānotas no septembra beigām līdz decembrim. Abas programmas tiek realizētas daļēji tālmācībā. Atkarībā no epidemoloģiskās situācijas klātienes nodarbības tiks organizētas klātienē vai attālināti.

Vairāk par programmu saturu un citām mūsu piedāvātajām programmām varat lasīt šeit: https://www.szf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/neformalas-izglitibas-programmas/

Tuvākas ziņas par pieteikšanās un apmaksas kārtību, sazinoties ar tālākizglītības koordinatori:
Sandra Cīrule
Tālrunis: 29195579
epasts: sandra.cirule@gmail.com; sandra.cirule@lu.lv