Staņislavs Ružāns pirmo uzrakstīja savai dzimtai veltītu grāmatu “Daugavas loku Rūžānu/RužuKonušu dzimtu raksti” (2009), un, pateicoties šai grāmatai, piedzima ideja uzrakstīt arī par Nīcgali un tās ļaudīm. Staņislavs Ružans  vairākus gadus krājis dokumentus, fotogrāfijas, gandrīz 60 novadnieku mutiskās un rakstiskās liecības, arhīvos sameklējis gada pārskatus un citas vērtīgas liecības par Nīcgali un tās ļaudīm sovhozu, kolhozu, paju sabiedrības laikos. Pēc S. Ružāna aplēsēm, viņam izdevies pastāstīt par gandrīz 200 novadniekiem. Grāmata ir bagāta ar fotogrāfijām, dokumentu kopijām.

 

Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstītāja Daugavpils novada dome  un individuāli ziedoja Valentīna Kalvāne, Juzefa Pabērza, Vitolds Smiķersts, ar padomu vai informāciju palīdzēja Līda Vanaga, Annele Kalvāne, Anna Malnača, Anfisa Smagare, Jānis Bolūdis, Erna Cibuļska, Valentīna Zvingule, Inga Skuķe, Feodora Lukovska, Vasīlijs Vasiļjevs, Pēteris Vanags, Lidija Ruža un Kazimirs Lazdovskis, kā arī vēsturnieks Henrihs Soms, informatīvi atbalstīja Nīcgales tautas bibliotēka, Latgales centrālā bibliotēka Daugavpilī, Līvānu novada un Naujenes tautas bibliotēka, Bebrenes bibliotēka, Nīcgales pamatskola un tās direktore Antija Vēvere, Daugavpils Krievu kultūras centrs, Daugavpils zonālais arhīvs. Huberts Vēveris un Andris Nikolajs Sīpols palīdzēja ar fotogrāfijām.