Bibliogrāfiskajā rādītājā apkopotas publikācijas preses izdevumos, kurās minēta LU Bibliotēka no 1941. līdz 1990. gadam (ieskaitot), kad Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitāte atgūst savu iepriekšējo nosaukumu – Latvijas Universitāte.

A. Somes grāmata ir piecu gadu pacietīgs un skrupulozs darbs, uzrunā akcentēja LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča, kura, pamanot A. Somes nenogurstošo interesi par arhīvu, mudināja talantu un pacietību ielikt grāmatā.

Sastādot bibliogrāfisko rādītāju, A. Some izlasīja apmēram 2700 publikāciju un ir guvusi plašu ieskatu Bibliotēkas vēsturē. A. Some piepildīja divus sapņus – uzrakstīta sava grāmata un iegūta augstākā izglītība, jo bibliogrāfiskais rādītājs bija daļa no bakalaura darba.

A. Somes bakalaura darba vadītājs LU profesors Viesturs Zanders atzinīgi izteicās par paveikto darbu, jo ne katru dienu Universitāte, ne katru dienu Bibliotēka izdod grāmatu. Profesors grāmatu ir jau ir parādījis saviem studentiem, iedrošinot, ka arī studiju laikā students var tikt pie savas publikācijas.

Bibliogrāfiskajos aprakstos iekļautas šādas ziņas par publikāciju: autora uzvārds, vārds, publikācijas nosaukums, īsa anotācija, izdevuma nosaukums, gads un numurs, kā arī norādīta lappuse, kurā konkrētā informācija publicēta. Bibliogrāfiskie apraksti, kam nav norādīts autors, veidoti pēc nosaukuma.

Bibliogrāfiskajā rādītājā par LU Bibliotēku apkopoti informācijas resursi par bibliotēkas vēsturi, attīstību, tās krājuma un struktūras veidošanos. Bibliogrāfiskais rādītājs ir aktuāls ne tikai pētniekiem vai LU darbiniekiem un studentiem, bet katram, kurš vēlas izzināt LU vēsturi un izprast LU Bibliotēkas nozīmi izglītības attīstībā Latvijā.

Grāmatas zinātniskā un bibliogrāfiskā redaktore ir Sandra Fomina.

Par Latvijas Universitāti
Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. Pašlaik Torņakalnā tiek attīstīts LU Akadēmiskais centrs, kas kļūs par vienu no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem. Šobrīd tur atrodas Dabas māja un Zinātņu māja, nākamā durvis vērs Rakstu māja.

Foto no grāmatas atvēršanas svētkiem. Autore: Ilze Veigura

 

Informāciju sagatavoja:
LU Bibliotēka
E-pasts: info-bibl@lu.lv
Tālr.: 28623551