Publikācija, kas tapusi UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla “Stāstu bibliotēkas” darbības rezultātā un sadarbībā ar aktīviem stāstniekiem visos Latvijas novados, kalpos par rokasgrāmatu esošajiem un topošajiem stāstniekiem un stāstniecības pasākumu organizētājiem, jo tajā tiek sniegti ieteikumi, kā veidot veiksmīgu sadarbību ar kopienu un stiprināt stāstniecības tradīcijas Latvijā.

 
Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle Māra Mellēna, iepazīstinot ar publikāciju “Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa”, uzsvēra, ka tas ir nozīmīgs devums Latvijas stāstniecības attīstībai. Publikācijas mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju atpazīstamību Latvijas sabiedrībā un stiprināt to lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un kultūrtelpas bagātināšanā. Publikācijas autori cer, ka tā raisīs interesi un mudinās līdzdarboties stāstniecības tradīciju izkopšanā.


Publikācijas priekšvārdā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika uzsver: “Stāstniecība ir viena no spožākajām nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēm, kam cieša saistība gan ar kopienas stiprināšanu, gan izglītību, gan tradīciju nodošanu no paaudzes paaudzē.”

Publikācija pieejama elektroniskā formātā: http://unesco.lv/files/StastnieksKopienaKulturtelpa_web_3bf8887d.pdf


Publikācija tika prezentēta 11. aprīlī, kad norisinājās pirmais UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla “Stāstu bibliotēkas” tiešsaistes seminārs “Inovācijas un tradīcijas”. Semināra laikā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Informācijas un komunikācijas sektora vadītāja Beāte Lielmane iepazīstināja ar 2018. gadā plānotajām aktivitātēm, Jānis Kreicbergs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Pakalpojumu departamenta Digitālo pakalpojumu projektu vadītājs, sniedza ieskatu digitālajā vidē pieejamā kultūras mantojuma izmantošanas iespējās, savukārt Latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns, apkopojot bibliotēku iesūtītās atskaites, izvērtēja 2017. gadā paveikto. Kopumā bibliotēkas ir organizējušas vairāk nekā 200 stāstnieku pasākumu, un bibliotekāru atsauksmes liecina, ka galvenais ieguvums no dalības “Stāstu bibliotēku” tīklā, ir gūtais prieks un iespēja pilnveidoties.

Semināra “Inovācijas un tradīcijas” videoieraksts skatāms šai saitē

Par UNESCO
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ir specializēta Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, kas apvieno 195 valstis visā pasaulē savstarpējai sadarbībai izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomā, lai sekmētu mieru, sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību. Latvija pievienojās UNESCO 1991. gadā, bet kopš 1994. gada izveidotā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija nodrošina UNESCO programmu īstenošanu Latvijā un rūpējas par Latvijas interešu un pieredzes pārstāvniecību UNESCO darbības jomās starptautiski. Plašāk: www.unesco.lv un Facebook.com/UNESCOLNK.

 


Papildu informācija:
Kitija Balcare

UNESCO LNK komunikācijas konsultante
Mob. tālr.: 29683396

E-pasts: k.balcare@gmail.com