2015. gada 24. martā plkst.17.00 Rīgas Centrālā bibliotēka sadarbībā ar apgādu “Jumava” ielūdz uz Ivara Ķezbera  grāmatas “Durvīs. Tā tas bija” atvēršanas svētkiem. Sarīkojums notiks Rīgas Centrālajā bibliotēkā Brīvības ielā 49/53, 2.stāvā. Pasākumā piedalīsies grāmatas sastādītāja Dace Ķezbere.

“Šī grāmata ir unikāla vēsturiska liecība 20. gadsimta pēdējam ceturksnim Latvijā, ar kuru jūs iepazīstina politiķis, diplomāts un žurnālists Ivars Ķezbers. Viņa personības loma Latvijā nav izvērtēta, raksti un runas nav analizēti, lai šodienas politikā mācītos no pagātnes kļūdām. Vērīgs lasītājs grāmatā atradīs atbildes, kāpēc politiķa mūžs tik spēji aprāvās Strasbūrā 1997. gadā,” raksta grāmatas sastādītāja.

Latvijas vēsturē Ivars Ķezbers tiek pieminēts kā LPSR Valsts televīzijas un radioraidījumu komitejas priekšsēdētājs. Kā PSRS Augstākās Padomes deputāts politiķis darbojās 1939./40. gada Vācijas – PSRS līgumu seku izvērtēšanas komisijā. Atmodas periodā dibinājis Latvijas Neatkarīgo kompartiju, bijis Latvijas Republikas 6. Saeimas deputāts.

Grāmata ir unikāla 20. gadsimta pēdējā ceturkšņa liecība. Pirmajā daļā “Durvīs” lasāms 1992. gadā tapis dokumentāls Ivara Ķezbera atmiņu stāstījums. Tā pirmpublicējums savulaik bija lasāms turpinājumos laikrakstā “Neatkarīgā Cīņa”.  

Otrajā daļā “Tā tas bija” apkopoti raksti un intervijas par laikposmu no 1976. līdz 1997. gadam. Šie materiāli skar diplomātiju, radio un televīziju, kultūras procesus, Latvijas ārpolitiku un iekšpolitisku – jomas, kurās darbojās autors.

Grāmatā iekļauts bagāts ilustratīvais materiāls.

“Mums ir divas ārpolitikas. Viena ir lieliski piemērota iekšējai lietošanai, bet otra – ārējai, un abas kalpo vienam mērķim – izlikties labākiem nekā esam.” (Ivars Ķezbers, 1995)

Kontaktinformācija bibliotēkā : 67037124