Medijpratība – prasme lietot medijus un kritiski izvērtēt saņemto informāciju. Tā ir viena no būtiskākajām 21. gadsimta prasmēm, kas jātrenē un jāpilnveido mūža garumā.

Lai veicinātu Latvijas jauniešu medijpratību, Gētes institūts Rīgā un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs 2022. gadā organizēja ilgtermiņa projektu [Multi]medijpratība. Tajā piedalījās piecas jauniešu komandas no Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Kuldīgas un Valmieras. Rezultātā ir tapuši pieci informatīvi video par tādiem medijpratības aspektiem kā dziļviltojums, stereotipi medijos, dezinformācija un sekstings.

Jaunie autori savos video runā par sarežģītiem jautājumiem vienaudžiem un citiem interesentiem saprotamā valodā, skaidro terminus, atsaucas uz konkrētiem piemēriem, norāda, kur atrodama papildu informācija medijpratības izkopšanai, kā arī atgādina, ka apzināta dezinformācijas izplatīšana ir sodāma.

Piemēram, video par dziļviltojumiem (deepfake) uzzinām, kā tos veido, kādam mērķim izmanto un, kas svarīgi, kā dziļviltojumu atpazīt; video par stereotipiem medijos veidotāji aicina ikvienu kļūt par ziņas autoru un izvērtēt, vai ziņa neveicina aizspriedumus un neizplata maldīgus pieņēmumus. Video par viltus ziņām, dezinformāciju un sekstingu konfrontē skatītājus ar konkrētiem gadījumiem un piedāvā risinājumus rīcībai, nonākot šādā situācijā vai saskaroties ar šādu informāciju.

Aicinām iepazīties ar projekta [Multi]medijpratība gaitā tapušajiem jauniešu video, aktīvi dalīties ar tiem sociālajos medijos, izmantot nodarbībās par medijpratības tematiem, kā arī pilnveidot savas zināšanas medijpratības jautājumos!

Video un informācija projekta vietnē www.goethe.de/multimedijpratiba. Turpat arī ekspertu raksti par video apskatītajiem tematiem: Klinta Ločmele, IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē vadītāja, aplūko naida runas izplatību un stereotipus, ar kuriem ikdienā sastopamies medijos, LNB Bibliotēku attīstības centra medijpratības nozares eksperts Emīls Rotgalvis aprakstījis sekstinga radītos riskus tiešsaistes komunikācijā. Vietnē latviešu valodā publicēta arī virkne poļu un vācu autoru rakstu par viltus ziņām un dziļviltojumiem. Raksti tapuši Gētes institūta projekta www.goethe.de/latvija/baltimeli ietvaros.

 

Projekts norisinājās no 2022. gada maija līdz decembrim. Projektā iesaistījās piecas trīs līdz četru jauniešu (9. līdz 11. klase) komandas. Katru komandu atbalstīja mentors – bibliotekārs vai skolotājs, kurš palīdzēja mācību un video veidošanas procesā.

Mērķis ir jauniešu medijpratības veicināšana un pieredzes apmaiņa, radot informatīvu video par izvēlētu medijpratības tematu, kas būtu noderīgs vienaudžiem, pedagogiem, bibliotēku darbiniekiem un plašākai publikai.

Projektu [Multi]Medijpratība īstenoja Gētes institūts Rīgā sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centru. Komandu izveidē iesaistījās reģionu bibliotēkas: Jelgavas pilsētas bibliotēka, Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka, Kuldīgas Galvenā bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka un Valmieras integrētā bibliotēka.

 

Papildu informācija:
Emīls Rotgalvis
LNB Bibliotēku attīstības centrs
emils.rotgalvis@lnb.lv
tālr. 20420628

Zigrīda Murovska
Gētes institūts Rīgā
zigrida.murovska@goethe.de
tālr. 67 508194