Mans ceļš un pieredze bibliotēku nozarē (iespējams norādīt iegūto izglītību, profesionālo pieredzi dažādos amatos / organizācijās / projektos)

Lai arī bērnībā daudz lasīju un atceros, ka rotaļājoties iejutos arī bibliotekāres lomā, nokļūšana Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā savā ziņā bija nejauša. Tā bija vienīgā no četrām izvēlētajām studiju programmām, kurā iekļuvu budžeta grupā. Patiesībā tik tikko, ja iestājpārbaudījumos būtu par vienu vai diviem punktiem mazāk, visdrīzāk studētu arī ar kultūru cieši saistītu jomu, bet citā augstskolā.

Pēc bakalaura studijām likās, ka loģisks turpinājums ir maģistratūras studijas bibliotēkzinātnē un informācijā. Pēc kā beigšanas biju apņēmusies, vismaz uz kādu brīdi, noteikti nestudēt. Taču 2009. bija ekonomiskās krīzes gads. Uzzinot, ka tomēr ir pieņemts lēmums par tā brīža darbavietas valsts aģentūra “Latvijas Medicīnas bibliotēka” likvidāciju, izlēmu atsaukties uzaicinājumam un pašā pēdējā brīdī mēģināt stāties doktorantūrā. Pateicoties pasniedzējas Līgas Krūmiņas milzīgajai atsaucībai un, šķiet, pirmajai studiju dēļ negulētajai naktij, lai steigā sagatavotu pieteikumu disertācijas pētījuma tēmai, tas izdevās. Studiju laiks, kopā apmēram 12 gadi, devis daudz. Kopš tā laika, kad pati nonācu auditorijas priekšā kā pasniedzēja, īpaši cienu pasniedzējus, kuri ir palikuši un strādā šajā profesijā. Tas nozīmē nemitīgus izaicinājumus, katrs 1.septembris, semestris, lekcija atkal no jauna rada šaubas, nepieciešamību pārvarēt sevi. Man, visdrīzāk, traucēja vēlme iepriekš visu izplānot, sagatavot un kontrolēt; bažas, ka beigsies sagatavotais lekciju materiāls. Pasniedzējam jābūt gatavam improvizēt un paļauties, ka viss būs labi. Pieredze arī ir zelta vērtē.

Bakalaura studiju laikā man bija iespēja piecus mēnešus studēt Socrates Erasmus apmaiņas programmā Lielbritānijā, Lafboro Universitātē. Tas patiesībā bija mans pats pirmais brauciens ārpus Latvijas robežām. Atceros, ka Lafboro Universitātes bibliotēkas elektroniskajā katalogā pirmo reizi rezervēju grāmatas un tas likās lieliski. Vēl jaukāk šķita tas, ka atgriežoties, tas bija kļuvis iespējams arī bibliotēkās, ko izmantoju Latvijā. Studenti visur kā studenti – bija viena lekcija, ko profesors, daudzu publikāciju ar augstu citējamību autors, klāstīja man vienai, jo citi studenti pēc gandrīz mēnesi ilgā Lieldienu brīvlaika nebija ieradušies. No šī laika īpaši prātā palikusi sirsnība no tautiešu puses, Baltijas valstu studentiem, milzīgs paldies Inesei Auziņai-Smitai!

Vislielāko prieku un gandarījumu man savā darbā sagādā

Katrs bibliotēku pusē pateiktais paldies. Milzīgs paldies Latvijas bibliotēku darbiniekiem par balsojumu, novērtējot 3td e-grāmatu bibliotēku kā 2019. gada notikumu Latvijas bibliotēkās, kā arī nu, jau gandrīz par 14 000 reģistrētajiem lietotājiem! Bieži iepriecina tuvākie ALISEs projekta kolēģi ar savu dzīves pieredzi, padomu un skatījumu uz dzīvi. Motivē bibliotēku pieredzes stāsti, radošums, uzņēmība, prasme pielāgoties.

Mans lielākais izaicinājums profesionālajā darbībā

Pirmais, kas nāk prātā, tās ir doktorantūras studijas. Jau savlaicīgi sapratu, ka iedvesma nav jāgaida. Tā var atnāk tikai darot. Lai sāktu darīt, nereti ir sevi jālauž, jāpiespiež un tad kādā brīdī arī tā mūza ierodas. Rodas gandarījums par kādām ieraudzītām sakarībām, secinājumiem. Iespējams mēdzu no apziņas stāvokļa kaut kādā mērā izstumt šo laiku, jo viegli nebija. Doktorantūras studiju laikā tika sagaidīti abi bērni. Apņemšanās regulāri veltīt laiku disertācijas rakstīšanai noteikti ietekmēja jau tā traucēto miega kvalitāti un ilgumu. Bija miega trūkums, iespējams tuvu tā trauslā robeža starp brīdi, kad neizgulēšanās jau var kļūt bīstama. Noteikti palīdzēja tas, ka mājās nebija (un arī joprojām nav) televizora. Domāju, ka tam arī ir pozitīva ietekme uz bērnu lasīšanas paradumiem, manējiem – noteikti!

Zināšanas / prasmes / rakstura īpašības, kuras visvairāk noderējušas profesionālajā darbībā

Mērķtiecība; motivācija izmantot to brīvo laika sprīdi, kas pieejams; prioritāšu izvirzīšana; apzināšanās, ka tik daudz ko nezinu. Noteikti zināšanas, kas apgūtas studējot un strādājot – katra bibliotekāra, informācijas speciālista priekšrocības: meklēšanas prasmes un resursu pārzināšana.

Bibliotēka, kuras darbs mani iedvesmo (Latvijas / ārvalstu) / nozares cilvēks, kurš atstājis uz mani paliekošu iespaidu

Latvijas bibliotēku vērtība ir tās darbinieki, viņu lojalitāte. Bibliotekāri, kuri nostrādājuši daudzus gadus profesijā, savā ziņā ir viedi un šī milzīgā zināšanu bagāža, emocionālā inteliģence ir tā, kas ļauj spēkoties un pārsēt mākslīgo intelektu, Google. Bibliotēkās strādā iespaidīgs skaits bibliotekāru, kuriem bibliotēka ir ilgstoša darbavieta – regulāri sanāk pārliecināties par viņu erudīciju, sirsnību, atsaucību un zināšanām. Esmu domājusi par bibliotēku nozares darbinieku vecuma statistiku. Tā visbiežāk tiek apskatīta kā problēma, bet ir arī medaļas otra puse. Jo līdz tam brīdim, kamēr šie pieredzējušie kolēģi ir gatavi strādāt un viņiem arī tiek dota iespēja strādāt, mēs varam būt pateicīgi, ka tik daudzi bibliotēku nozares darbinieki ir lojāli savai profesijai. Bibliotēku lietotāji noteikti ir milzīgi ieguvēji, jo saņem kompetentus, zināšanās, pieredzē balstītus ieteikumus.

Pakalpojums, kuru gribētu redzēt ieviestu Latvijas bibliotēkās / kādā konkrētā bibliotēkā

Gribētu, lai turpinās un attīstās veiksmīgie, lasītāju un bibliotekāru vidū novērtētie pakalpojumi un projekti. Jo nereti ir tā, ka beidzoties projektam atvēlētajam formālajam laikam vai, notiekot kādām izmaiņām projektu pārvaldībā, vienkārši “izbeidzas” arī vērtīgi jau esoši pakalpojumi vai trūkst ilgtermiņa stabilitātes, skaidra redzējuma par tālāko attīstību.

Grāmata, kuru iesaku izlasīt / profesionālās informācijas resurss, kurš varētu noderēt citiem

No pēdējā laikā lasītajām grāmatām Taras Vestoveras “Izglītotā”. Lasītais pārsteidza daudzējādā ziņā. Piemēram, izglītības kontekstā pārdomu vērts autores skatījums – iegūt izglītību nevis, lai būtu labākas iespējas darba tirgū (šī tikai kā papildus pievienotā vērtība, bonuss), bet galvenais – attīstīt prāta elastību. Arī, cik svarīgs ir mērķis un iespēja to īstenot, formalitāšu nebūtiskums. Taras gadījumā iespēja iestāties koledžā, lai arī nav izglītības dokumenta par vidējās izglītības iestādes absolvēšanu. Lai arī grāmatas saturā ir daudz emocionāli sāpīgu epizožu, īpaši tādēļ, ka tā ir autobiogrāfija, lasītais savā ziņā nomierināja, domājot par attālināto mācību procesu skolās – viss ir iespējams arī pašvadītā mācību procesā, ja vien ir skaidra motivācija.

Manas dzīves īpašie mirkļi

Turpinot iepriekšējo tēmu – dzīvojot Covid-19 ierobežojumu laikā, daudz prieka sniedz lasīšana. Pieredze Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā ir plaši atvērusi durvis uz bērnu un jauniešu literatūras pasauli, bērnu grāmatu ilustrācijām. Noteikti iesaku visiem pieaugušajiem lasīt un skatīt bilžu grāmatas, lasīt priekšā bērniem, arī savam priekam lasīt pusaudžu un jauniešu literatūru, ielūkoties bilžu grāmatās. No pēdējo mēnešu laikā lasītā īpaši uzrunājusi Anetes Shāpas “Lampiņa”, kā arī Svena Nūrdkvista atjautīgās ilustrācijas un sirsnīgais teksts grāmatā “Pankūku torte”.

Trīs lietas, kas man sagādā prieku (uzlādē, iedvesmo)

Lasīšana, labs miegs, kā arī mācu sevi priecāties par it kā “mazajām” lietām, notikumiem. Pie tā gan ir visu laiku jāpiestrādā, tomēr laikam ir jānotic tiem, kuri saka, ka garastāvokli uzlabo pat apzināti uz augšu savilkti lūpu kaktiņi.

Baibas Mūzes īpašais jautājums:
Vēlos pajautāt par darbu projektā ALISE – kā esi iejutusies? vai darbs atbilst tam, kādu Tu to sagaidīji? kas Tev sagādā lielāko prieku?

Tā sajūta, ka laiks skrien, esot projektā ALISE, ir īpaši izteikta. Darba laiks, diena sadalās it kā sīkos nogriežņos un laiks paiet ļoti ātri. Ir liela veiksme strādāt kolektīvā, kurā pusi no tuvākās komandas veido kolēģi ar vairāku gadu desmitu pieredzi – izcili profesionāļi. Savā ziņā viņi ir kļuvuši viedi – viedkolēģi. Lai arī strādājam IT uzņēmumā, ikdiena pierāda, ka cilvēka prāts ir ļoti būtisks pieņemot daudzus lēmumus: lai sistēma veiksmīgi funkcionētu, ievadītie dati būtu precīzi, tiktu apstrādāti un izgūti korekti.

Ir bijušas vairākas iejušanās. Sākumā bija jāsaprot ne tikai darba pienākumi, bet arī atšķirīgi principi, kā veidota darba vide atvērtā tipa birojā. Nākamā pielāgošanās, jau iekārtojot mājas biroju.

Man tuvs ir TietoEvry redzējums par darbinieku labsajūtu, balansu starp darbu un atpūtu. “Work hard, play hard” šāds moto tika izvēlēts vienai no TietoEvry in Latvia īstenotajām kampaņām. Tas atgādina, ka savs laiks darbam, savs – atpūtai. Lai arī kampaņa tika prezentēta vēl pirms Covid-19 pandēmijas, šajā brīdī tas ir jautājums pie kā katram pašam un darba devējam būtu jāpiedomā īpaši.

Tā kā tehnoloģiskie risinājumi un iespējas nemitīgi mainās, tad gribētu arī pajautāt – kādus galvenos virzienus Tu redzi sistēmas ALISE turpmākajā attīstībā?

Pēdējo gadu laikā galvenokārt ir pilnveidota sistēmas ALISE bibliotekārās vides funkcionalitāte (tā sistēmas daļa, kas bibliotēkas lasītājiem ikdienā nav redzama), kā arī attīstīta 3td.lv e-grāmatu platforma.

Nākamais būtiskais attīstības virziens ir jauna publiskā kataloga, ko šobrīd pazīstam kā sistēmas ALISE moduļus WebPAC un Mobilais WebPAC, izstrāde. Rezultātā piedāvājot mūsdienīgu, dažādās ierīcēs ērti izmantojamu publisko katalogu ar daudzveidīgām autorizācijas iespējām, lietotājiem draudzīgu dizainu. Tiek domāts par vienotas lasītāju datubāzes izveidi publiskā kataloga ietvaros, lai gan šeit noteikti jāņem vērā jautājumi, kas attiecas uz personas datu apstrādi. Ļoti gribas cerēt uz atvērtu un savlaicīgu diskusiju, lai vīzijas, tālākā sistēmas attīstības stratēģija, atbilstu tam, ko no bibliotēku informācijas sistēmas sagaida nozares politikas veidotāji, bibliotekāri, lietotāji un ko iespējams īstenot saglabājot esošo funkcionalitāti, sistēmā ievadītos datus, statistiku.

Brīvais mikrofons (iespēja pateikt jebko – pievērst uzmanību kādai aktualitātei, pateikt kādam paldies, novēlējums u.c.)

Gribas visiem novēlēt daudz, daudz veselības, veiksmes un lai izdodas saglabāt dzīvesprieku ilgstoši dzīvojot ārkārtējās situācijas stāvoklī. Varbūt reizēm apstāties un padomāt par visu to vērtīgo, kas mums jau ir.

Nozares speciālists, par kuru mums vajadzētu uzzināt vairāk (nākamais intervijas dalībnieks)

Kristīne Deksne, Bibliotēku portāla redaktore. Ar Kristīni esam kursa biedrenes. No studiju gadiem atceros Kristīnes patstāvību, enerģiju un drosmi izteikt viedokli.