2014. gada 6. maijā plkst. 16.30 “Zvaigzne ABC” prezentāciju zālē (Rīgā, K. Valdemāra ielā 6 (ieeja caur grāmatnīcu)) notiks Indras Imbovicas grāmatas “Dzīves svinētājs Jānis Mencis” atvēršanas svētki.

 

Viesus gaidīs grāmatas autore Indra Imbovica un viņas sarunu partneri.

 

Muzikālā gaisotnē šķetināsim atmiņu pavedienus kopā ar profesora ģimenes locekļiem, tuviem kolēģiem un draugiem.

 

Dzīves svinētājs Jānis Mencis

 

Skolotāju Skolotājs – tā Jāni Menci dēvēja viņa daudzie kolēģi un līdzgaitnieki. Matemātiķis un sabiedrības dvēsele, nerimtīgs, sirdsgudrs un erudīts cilvēks, īstens patriots un lielisks kolēģis – tāds laikabiedru atmiņās un daudzās sarunās ar žurnālisti Indru Imbovicu atklājas Jānis Mencis, kurš šogad svinētu 100. jubileju.

 

No viņa grāmatām mācījušās vairākas skolēnu paaudzes, un šķiet gluži neticami, ka viens cilvēks spējis paveikt tik daudz. Matemātikas mācīšanas metodika, kuru radīja Jānis Mencis, tika pārņemta daudzās skolās ne tikai Latvijā, bet arī citās republikās. Paša Jāņa Menča vārdiem runājot: “Laba metode ir kā citrons, to tikai pieminot vai parādot jau saskrien siekalas mutē.” Taču pedagoga dzīves stāsts ir vēl daudz interesantāks par viņa mācību metodi, un viņa mūža devums ir unikāls un nenovērtējams.

 

Par pamatu grāmatai ņemtas pēdējās, visatklātākās sarunas ar Jāni Menci, taču I. Imbovica sarunājusies ne tikai ar pašu profesoru un viņa dzīvesbiedri Brigitu, bet arī ar Skolotāja bērniem komponisti Selgu un profesoru Jāni Menci junioru, mazbērniem un daudziem jo daudziem laikabiedriem. Par sadarbību ar Jāni Menci stāstījusi Daugavpils Universitātes profesore Elfrīda Krastiņa, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktors, Dr. paed. Helvijs Valcis, ģermānistikas profesors Valters Nollendorfs, skolotāji, LTV un Apgāda Zvaigzne ABC darbinieki, kā arī viņa bijušie skolēni no Liepājas 5. vidusskolas. Talantīgā pedagoga dzīves gājums ir bagāts notikumiem un atklājumiem, un grāmatas nozīme ir nepārvērtējama: tās ir dzīvas Latvijas vēstures lappuses, kuras atklājas lasītājam, un tas ir neordinārs dzīves stāsts, kurš vēstī par īpašu cilvēku. Jāni Menci bez pārspīlējumiem var saukt par Latvijas nacionālo dārgumu – un grāmata “Dzīves svinētājs Jānis Mencis” ne tikai sniedz ieskatu viņa dzīvē, bet arī iedvesmo lasītāju. Tā iepazīstina ar pirmās brīvvalsts laika izglītības sistēmu, ar pedagogiem un mācību metodēm, izved lasītāju cauri padomju gadiem, laikam, kas Jāņa Menča dzīvē bijis kaut sarežģīts, tomēr vienlaikus arī ļoti auglīgs periods, un noslēdzas ar mūsdienām. Autorei lieliski izdevies sabalansēt personiski un sabiedriski aktuālo, atklājot gan Jāņa Menča personīgās dzīves svarīgākos notikumus, gan parādot viņa nozīmīgāko veikumu. Daudzās intervijas nepārklājas, katrā no tām rodami unikāli fakti, un kopumā grāmata ir viendabīga un ļoti interesanta lasāmviela. Pedagogi, bijušie skolēni, tūkstoši Jāņa Menča izglītojošo TV raidījumu skatītāju un arī tie, kuri pirmo reizi dzird pedagoga Jāņa Menča vārdu, šajā grāmatā atklās sev vēl vienu nozīmīgu Latvijas personību – Skolotāju, kurš savai valstij mūža garumā dāvājis simtiem domājošu cilvēku!