Bibliotēka PDF formātā piedāvās to grāmatu versijas, uz kurām nav attiecināms autortiesību likums. Tādējādi lasītāji varēs pasūtīt to izdevumu elektroniskās versijas, kuras ir tikušas izdotas un kuru autori ir miruši līdz 1937. gadam.
 
Pakalpojuma sākotnējā cena būs 100 kronas (4,5 lati), un tai tiks pieskaitītas 1,5 kronas (0,07 santīmi) par katru digitālo lappusi. Grāmatas varēs lejupielādēt no interneta vai arī pasūtīt CD vai DVD formātā.
 
Igaunijas Nacionālā bibliotēka ir arī pievienojusies EOD projektam, ko finansē Eiropas Komisija un kas ikvienam interesentam ļauj pasūtīt elektroniskās versijas grāmatām, kas atrodas Austrijas, Vācijas, Dānijas, Ungārijas, Portugāles, Slovēnijas un Slovākijas nacionālajās un universitāšu bibliotēkās.
 
Pasūtīt grāmatas iespējams internetā – "www.books2ebooks.eu" attiecīgās bibliotēkas katalogā.
 
 
Ilze Timbare LETA
Copyright © LETA