Bibliotēkām, atsakoties no pasākumu organizēšanas, jāņem vērā šādi ieteikumi:

PAKALPOJUMU SNIEGŠANA KLĀTIENĒ

 • No 9. novembra līdz 6. decembrim tiek atcelti un aizliegti visi klātienes publiskie kultūras pasākumi, tajā skaitā valsts svētku atzīmēšanai plānotie.
 • Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs.
 • Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.
 • Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti bibliotēkas telpās uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm.
 • Lai lasītāji no dažādām mājsaimniecībām neuzkavētos bibliotēku telpās, bibliotēku lasītavas lasītājiem ir slēgtas.
 • Jānovērš situācijas, kas ļauj cilvēkiem cieši pulcēties, piemēram, izmantojot mēbeles, jāierīko vienvirziena plūsma cilvēku kustībai.
 • Vienlaikus bibliotēkā atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra.
 • Vienam apmeklētājam jānodrošina vismaz 10 m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības (katrā telpā, kur uzturas bibliotēkas apmeklētāji).
 • Apmeklētājiem jānodrošina publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties bibliotēkā.
 • Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi jāievieto “karantīnā” uz 72 stundām.
 • Ja bibliotēka sniedz apmeklētājiem iespēju izmantot datorus lietišķās informācijas ieguvei, darbstacijas pēc katras lietošanas reizes jādezinficē, lietojot vienreiz lietojamos cimdus.

ADMINISTRATĪVIE JAUTĀJUMI

Esošajā situācijā aktuāli ir arī Ieteikumi publiskajām bibliotēkām pakalpojumu nodrošināšanai ārkārtas situācijas apstākļos vīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanai, kas tika publiskoti 2020. gada 18. martā.

IETEIKUMI ATTĀLINĀTO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAI

Ieteikumu sagatavotājs: Kultūras ministrija un LNB Bibliotēku attīstības centrs

 

Saziņai:
Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa
67330223, linda.langenfelde@km.gov.lv
LNB Bibliotēku attīstības centrs
67716053, evija.vjatere@lnb.lv