Latvijas Nacionālā bibliotēka 
2019. gada 17. janvāris2019. gada 24. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies starptautiska medijpratības un informācijpratības pedagoģijas jautājumiem veltīta konference “TransMIL Conference: Crossing Boundaries in Pedagogy, Policies and Practices of Media and Information Literacy”.

Konference tiek organizēta, īstenojot Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu “Medijpratība un informācijpratība. Inovatīvu mācīšanas metožu laboratorija” (“Media and Information Literacy & Innovative Teaching Methods Laboratory”). Konferencē tiks aplūkots plašs tēmu loks, analizējot medijpratības un informācijpratības caurviju aspektus, starpkultūru attiecības un kultūru atšķirības mediju uztverē, medijpratības un informācijpratības akcentus dzimtes, vecuma un sociālo grupu skatījumā.

Konferencē tiks runāts par medijpratību un informācijpratību mediju un žurnālistikas caurspīdīguma kontekstā, tiks skatīta medijpratības un informācijpratības starpdisciplinaritāte digitālo humanitāro zinātņu, mediju pedagoģijas, komunikācijas zinātnes, kognitīvo zinātņu un datorzinātņu kontekstā.

 
Mūsdienu sabiedrībā medijpratība un informācijpratība tiek uzskatīta par pamatkompetenci, kas ietver dažādas ar mediju lietojumu un veidošanu, kā arī komunikāciju saistītas kompetences. 

 
Projektu “Medijpratība un informācijpratība. Inovatīvu mācīšanas metožu laboratorija” un konferenci finansē Eiropas Savienības programma Erasmus+. Latvijas Nacionālā bibliotēka ir projekta partneris, kas kopā ar Rīgas Stradiņa Universitāti piedalās konferences organizēšanā.


Konferences darba valoda: angļu.

Reģistrācija konferencei

Konferences programma

 
Informāciju sagatavoja:
Marta Dziļuma

Informācijpratības, medijpratības un mūžizglītības projektu koordinatore

Bibliotēku attīstības centrs

Attīstības departaments

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: +371 26683038 

Tagi: KonferencesInformācijpratībaMedijpratība