2014. gada 7. februārī plkst.15.00 Kuldīgas Mākslas nama izstāžu zālē (Kuldīgā, 1905.gada ielā 6) notiks grāmatas “Kuldīga. Arhitektūra un pilsētbūvniecība” atvēršanas svētki.

 

Pasākuma programma

 

14.30 Ekskursija Kuldīgas Galvenās Bibliotēkas telpās (Kuldīgas sākotnēji vēsturiskā sinagoga).

 

15:00 Grāmatas atvēršanas svētku dalībnieku ierašanās.

 

15:10 Grāmatas atvēršanas svētku atklāšana:

 

Priekšnesums: Piedalās E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas Līgas Jāvaldes saksofonistu klases audzēkņi.

– Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas uzruna.

– Biedrības “Latvijas Arheologu biedrība” valdes priekšsēdētājs Juris Tālivaldis Urtāns – uzruna, uzsaukums “Gada Arheoloģiskais piemineklis 2014.

 

Priekšnesums: Piedalās E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas Līgas Jāvaldes saksofonistu klases audzēkņi.

 

16.15 Grāmatas “Kuldīga. Arhitektūra un pilsētbūvniecība ” prezentācija.

Vārds tiek dots:

 • Juris Petraškevičs – grāmatas vāka autors izcils grafiķis, dizainers, gleznotājs, izdevējs, ilustrators.
 • Jānis Krastiņš Dr. habil. arch., Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenais loceklis (1994; LZA Lielā medaļa 1998), Rīgas Tehniskās universitātes profesors.
 • Jana Jākobsone Dr. arch., Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāja un pilsētas arhitekte.
 • Jānis Asaris Mg. hist., Latvijas Arheologu biedrības biedrs (1994), Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs (kopš 2009).
 • Mārtiņš Lūsēns Mg. hist., arheologs, Latvijas Arheologu biedrības biedrs (2009).
 • Andris Biedriņš vēsturnieks. Specializējies industriālā mantojuma izpētes vēsturē. Strādājis Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (1976–2006) un dibinājis Latvijas Industriālā mantojuma fondu (1992). Pārstāv Latviju Starptautiskajā Industriālā mantojuma aizsardzības komitejā (TICCIH).
 • Jānis Zilgalvis Dr. arch., Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (2012), Rīgas Tehniskās universitātes docents, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arhitektūras daļas vadītājs.
 • Ilmārs Dirveiks Dr. arch., Rīgas Tehniskās universitātes praktiskais docents, izpētes un projektēšanas biroja “Arhitektoniskā izpētes grupa“ arhitekts un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ekspertu padomes loceklis.
 • Agate Eniņa Mg. arch, arhitekte arhitektu birojā “Mark arhitekti“ (2012), Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes doktorante (2010).
 • Daina Antoniška Mg. art., ilggadēja Kuldīgas novada muzeja pētnieciskā darba speciāliste (1980), galvenā krājuma glabātāja (2002).
 • Ojārs Spārītis Dr. habil. art., Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenais loceklis (2004, LZA prezidents kopš 2012), Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, Rīgas domes Pieminekļu padomes ilggadējs vadītājs.
 • Inga Bērziņa Mg. geogr. Kuldīgas pilsētas domes priekšsēdētāja (ievēlēta 2007) un Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja (ievēlēta 2009 un 2013), kā arī Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja (ievēlēta 2013) un Latvijas Pašvaldību savienības valdes locekle (2013).

 

Priekšnesums: Piedalās E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas Līgas Jāvaldes saksofonistu klases audzēkņi.

 

17:00 Pateicības vārdi un apsveikumi (Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un projekta vadītājas

 

Priekšnesums: Piedalās E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas Līgas Jāvaldes saksofonistu klases audzēkņi.

 

17:00 Pateicības vārdi un apsveikumi (Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un projekta vadītājas Inta Jansone un Sintija Vītoliņa).

 

Tiek organizēts transports Rīga – Kuldīga – Rīga

 

Lūdzu pieteikties braucienam pie Sintijas Vītoliņas Kuldīgas novada pašvaldība Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, Latvija Tālr.: +371 63321903 Mob.: +371 29170106; +371 29579088 sintija.vitolina@kuldiga.lv